fbpx

nove logo2

Manažerské vzdělání zkušenostmi

Právě jste na stránce, která je věnována hlavně vedení firmy, jejim problémům apod. Díky tomu, že jsem v managementu řady firem (viz Bio), tak mám možnost nasbírat řadu zkušeností. Rád bych se s vámi takto podělil alespoň o některé z nich. Pokud vás něco zaujalo a chcete vědět více, neváhejte mi napsat.

ZEPTAT SE

Ne. Nemám na mysli všudypřítomný pojem „koronavirus“. Více než před měsícem, ještě než se spustilo celé to koronavirové šílenství, jsem jednomu z kolegů v naší firmě říkal, že považuji za skutečně hloupé chystat se na dovolenou do Itálie. Na druhou stranu poté, co jsme všichni zažili doslova a do písmene kulturní šok v posledních týdnech, stejně tak říkám, že je skutečně nemoudré, ne-li hloupé, lamentovat na to, že bez pomoci vlády nemají podniky šanci přežít. Vláda není podnikatel, ale principiálně „homo politicus“. A od politika můžete čekat vše, jen ne to, že bude dýchat za váš byznys.

Mnozí lidé z řad živnostníků, majitelů mikro-firem a malých firem, ale v mnoha případech také majitelé středně velkých firem, si často neuvědomují dvě základní věci. Jednak, že při rozvoji a růstu firem existují různé fáze a milníky. Jako příklad můžeme uvést, že něco jiného je být živnostníkem, který pracuje sám na sebe, něco jiného je mít první 2-3 zaměstnance, které dokáže efektivně řídit sám majitel, něco jiného je mít 10, 15 či 20 lidí, které efektivně už jeden člověk neuřídí.

Stále více klientů se na naši společnost obrací zejména s jedním základním problémem: nejsou lidi. Jak to vyřešit? Ať už jste ve stavebnictví, ve strojírenství, v obchodě, ve službách či v jakékoliv výrobní firmě, „bliká“ to na nás ze všech stran. Nedostatek lidí. Nedostatek kvalifikovaných pracovníků. Zaměstnanci nejsou. Došli snad?

Trend sdílení pracovních míst je na vzestupu. Zaměstnancům přináší možnost lépe sladit práci s volným časem a rodinou, zaměstnavatelům pomáhá udržet si talentované pracovníky. Jaké výhody a nevýhody pro obě strany se s ním pojí?

O zavedení čtyřdenního pracovního týdne v poslední době slýcháváme stále častěji, a to zejména v souvislosti s rostoucí automatizací práce. Studie a praktické experimenty ukazují, že zkrácení pracovní doby zvyšuje spokojenost zaměstnanců, což s sebou může přinést dokonce i zvýšení produktivity. To však nemusí platit vždy. Pracovníci zvyklí na osmihodinový model mohou mít potíže přizpůsobit se novému tempu práce, čímž firmám mohou vznikat náklady navíc i časové skluzy v termínech. Problémy mohou nastat též s ohledem na očekávání zákazníků či partnerů a dodavatelů.

coffeebreak a nohy na stole

Z pohledu Bible by měl mít člověk na práci vyrovnaný názor a vybízí nás, abychom věnovali přiměřený čas také odpočinku. Podobně nás ale varuje před leností, která je například v zaměstnání doslova zhoubou. Z dobré práce a z jejích výsledků má pracovitý člověk dobrý pocit, zatímco líný člověk není nikdy spokojený ani soběstačný.

schéma: business plan quality strategy

Interim management – co to je?

Dvě slovíčka, která se v poslední době začínají objevovat také v českém byznysu – interim management. Stručně řečeno: v krizovém období firmy nebo během komplikované situace, pro jejíž zvládnutí nemáte dostatek zkušeností či kapacit, si můžete najmout zkušeného profesionála. Ten posílí tým a provede firmu potřebnými kroky. Interim management je použitelný v každém oboru.

graf a kalulačka

Přemýšlíte o outsourcingu? 5 nevýhod, s nimiž je nutné počítat

Trend outsourcování služeb je na vzestupu. Pro malé a střední firmy je kvůli snaze o snižování nákladů mnohdy nezbytností, zároveň mu nahrává i stav na trhu práce. Využívání externistů má mnoho nesporných výhod, je ale potřeba počítat i s některými nevýhodami a dopředu se připravit na to, jaké problémy mohou kvůli outsourcingu vzejít.

potřesení rukou se sluncem v pozadí

Chyby v HR managementu mohou stát malé a střední podniky jmění. Jak se jich vyvarovat?

Zdlouhavý proces náboru nových pracovníků, přílišná neformálnost nebo chybějící pracovní příručka – to jsou jen některé z častých chyb spojených s řízením lidských zdrojů, jichž se dopouštějí malé a střední firmy. Důsledkem toho jim pak chybí talentovaní zaměstnanci, musejí se vypořádávat s právními spory či trpí atmosféra a výkonnost na pracovišti.

Muž v obleku na kolečkovém křesle držící papíry

Dovednosti a kompetence, bez nichž se úspěšný CEO neobejde

Podle statistik americké vládní agentury Bureau of Labor Statistics má mezi lety 2016 a 2026 vzrůst počet CEO zhruba o 8 %. Jak být na tomto postu úspěšný? Jsou potřeba zkušenosti, ale také řada dovedností a kompetencí. Odhodlaný, empatický, houževnatý, pozitivně smýšlející – to jsou jen některé z adjektiv popisujících dobrého a úspěšného CEO. Pomohou mu zdolávat obtíže, vytvářet pozitivní firemní kulturu, navazovat pevné vztahy i pochopit své zaměstnance a zákazníky, a tím budovat prosperující byznys.

 

dvě ženy upřeně hledí do obrazovky

Firemní komunikace - základ úspěchu

Neuspokojivá interní komunikace omezuje výkon firmy, snižuje motivaci zaměstnanců, má za následek nekvalitní výsledky celé firmy a zhoršuje vztahy se zákazníky. Vlastně rozhoduje také o náladě ve firmě. Žel patří k nejčastěji zanedbávaným řídícím úkolům. Strategicky promyšlená interní komunikace zabrání i mnoha dalším problémům, které mohou negativně ovlivnit existenci firmy a pracovní prostředí.

mladí lidé se domlouvají u stolu

Pojem MBO, tedy management by objectives neboli řízení podle cílů, je pojem, který s velkou pravděpodobností 9 z 10 malých a středních firem nebude znát. Přesto se dá říci, že ji či její prvky polovina z těchto podniků využívá. Jde totiž o metodu velmi logickou a praktickou. Jak konkrétně malým a středním podnikům v praxi pomáhá?

porada mladých lidí na pracovišti

Mnoho malých a středních firem pěstuje nešvar nulových porad, velké podniky mají naopak často „přeporadováno“. Ani jeden z těchto extrémů podnikání nesvědčí. Porady jsou důležitým nástrojem interní komunikace – ovšem jen za předpokladu, že jsou dobře zvládnuté. Důležité je udržovat je účelné a organizované, dodržovat časové limity a zajistit adekvátní zápisy. Jakými konkrétními kroky lze porady ve firmě zefektivnit?

šachové figurky na schůdkách

Už v 1.ročníku vysokých škol zaměřených na manažerské obory se učí, že základními manažerskými činnostmi jsou plánování, organizování, vedení lidí a kontrola. Pamatuji si na velmi zevrubné schéma, které obecně zachycovalo, kolik času má vrcholový manažer jednotlivým činnostem věnovat. Plánování cca. 25 % pracovního času, organizování 50 %, vedení lidí 10 % a kontrole 15 %. Teprve po letech praktického života v byznysu jsem pochopil několik podstatných věcí, které s výše uvedeným souvisejí.

rozhovor sedícího a stojícího muže

Máte jako šéf ve zvyku vyzdvihovat své ego a zároveň dávat plný průchod svému emocionálnímu hnutí „metodou“ křičím, seč mi síly stačí? Pak věřte, že nikdy nebudete tak efektivní ve vedení lidí a nebudete mít takovou účinnost ve své manažerské pozici jako vaši kolegové manažeři či podnikatelé, kteří své ego upozaďují a zároveň se dokáží emocionálně zdravě krotit.

scrabble písmenka SYMPATHY

Pokud chcete jít s firmou dopředu, jednu z největších služeb, kterou jí můžete poskytnout, je potlačit své ego. Vaše ego do byznysu nepatří. Proč? Protože v momentě, kdy ho odtamtud začnete vytlačovat, zjistíte, že je výhodné mít kolem sebe lidi, kteří vám lidsky moc nesedí. Jsou protivní svými odlišnými názory či nepříjemnými argumenty. Paradoxně vám ale  pomohou dívat se na věc jinak, než jak to vidíte vy či spoustu dalších lidí, kteří možná jen nemají takovou odvahu říkat věci naplno a pravdivě.

výběr zaměstnanců, muž si váže kravatu

Jack Welch z GE si osobně vybíral svých „nejbližších“ asi 250 top manažerů. Přejal jsem tuto filosofii a výběr lidí je pro mě jednou z dvou klíčových priorit při řízení a rozvoji firem. Jen pro zajímavost, tou druhou je finanční řízení firmy. Na výběru lidí do firmy, která má okolo 40 zaměstnanců, se podílím vždy do té míry, že k nám nenastoupí nikdo, s kým se napřed osobně nesetkám a nepromluvím si.

vybudujte supertým

To, že je nedostatek kvalifikovaných a schopných lidí, je objektivní fakt. Přestože statistiky ukazují něco kolem 250.000 uchazečů o práci (pozn. nutno tento fakt ověřit přes ÚP či český statistický úřad), realita je taková, že např. v jedné firmě, kde jsme dali inzerát na skladníka, nepřišel životopis na danou pozici, jak je měsíc dlouhý. Dochází k jevu, o kterém jsem mluvil rok nazpátek.

5 nejčastějších chyb při generační obměně

Až 40 % firem v České republice můžeme označit jako firmy rodinné. Každá třetí ovšem nepřežije více než jednu generaci. Druhou generační obměnu dokáže úspěšně uskutečnit již pouze každý dvacátý rodinný podnik. V praxi se můžeme setkat s několika zásadními chybami, které mohou předání firmy zkomplikovat a majitelům přinejlepším zajistit nejednu bezesnou noc. Které chyby to jsou a jak se jich vyvarovat?

destiny, jízdní pruh, šipky

Kdysi jsem četl velmi zajímavou myšlenku, která se mi v praxi osvědčila. „Zasej myšlenku, sklidíš čin, zasej čin, sklidíš zvyk, zasej zvyk, sklidíš charakter, zasej charakter, sklidíš osud.“ Osud vnímám jako výsledky… Abychom si správně rozuměli, nemluvím o „pozitivním myšlení“ typu „něco si moc přej, a ono se ti to splní.“

lístečky s úkoly

Nemusíme hovořit hned o krachu, který zapříčiní rychlý růst firmy, nicméně často zejména na závěr roku nejedna firma řeší dilema, kolik ještě zakázek přijmout, „abychom to všechno stihli.“  Podnikatel, který nedokáže odhadnout kapacity a síly firmy, mnohdy zjistí, že platí ono otřepané „méně je více“. Proč?

žena se drží za bradu a přemýšlí

Je s podivem, jak mnoho podnikatelů a manažerů dělá rozhodnutí, která bych mohl nazvat podivná, roztodivná, nepochopitelná a hloupá. Zdá se, že nejen pod tíhou vysokoškolské teorie (knihy tipu „525“ způsobů, jak motivovat druhé“), ale především pod tíhou vlastní samolibosti, silného ega a touhy vládnout, si mnozí šéfové zapomínají rozum doma – tedy ten selský rozum.

knihovnička

Je velmi zajímavé sledovat úspěšné podnikatele a manažery. Ve valné většině případů těchto lidí jsem si všiml, že hodně čtou. Ať je to W. Buffett, B. Gates, D. Keough, S. Jobs, náš T. Baťa a další a další. Ve většině případů tito lidé četli a až s vášnivou zaujatostí studovali jak svůj obor a technologie s ním spojené, tak jiné lidi.

perfect

Většina z nás se někdy dostává, ať už v práci či v osobním životě, do situace, kdy si nevěří, případně kdy neví, jak dál.

žena telefonuje a má hlavu na stole

Češi podle posledních průzkumů v práci prolelkují v průměru 52 minut. Mnoho z nás se nad takovou informací ani nepozastaví – jen nám potvrdí sebemrskačský názor  Čechů na Čechy: šikovní, ale co jen trochu jde, to se snaží  zfixlovat a v práci se nepředřou. Nechci s touto škatulkou polemizovat, ale co mohu jednoznačně říct, je, co většinou za zahálkou v zaměstnání stojí: nekompetentní management.

muž hledí na zeď plnou otazníků

Základem řešení neřešitelných problémů nejen v managementu je fakt, že se člověk nestylizuje do pozice „efektu“, ale naopak, neustále se „proaktivně“ snaží najít odpověď jak to udělat. Nejlepší „přátelé“ úspěšného manažera jsou otázky začínající slovy: PROČ, JAK, KDY, KDO, KDE atd.

ručička ciferníku míří na červenou zónu
 

Vidím velký problém u mnoha současných vedoucích pracovníků. Potýkají se s něčím, co nazývám „zahnízdění“. Dostanou se zkrátka na nějakou manažerskou pozici a na ní se zahnízdí. Spokojí se s tak říkajíc status quo. Konformně se uchlácholí tím, že už mají určitou pozici a  „zaběhlý život“. Nemají ochotu dále růst a většinou už jen „přešlapují“.

palec nahoru

Když jsem coby mladý manažer začínal na svých prvních vedoucích pozicích, vždy mě zajímalo, co ode mne můj šéf očekává. Nejen při nástupu do práce, ale posléze velmi pravidelně jsem své nadřízené bombardoval žádostmi o zpětnou vazbu. Alespoň jednou za měsíc jsem šel za svým vedoucím a ptal jsem se ho, jaké priority ode mne na nejbližší měsíc očekává, co si myslí, že bych měl změnit v chování, v práci, apod.

Consulting, tužka
  • Umění moudře naslouchat
    Umění moudře naslouchat je klíčem k úspěchu, protože tak poznáš moudrost i pošetilost a začneš mezi nimi rozlišovat.

  • Učení se od druhých a důsledky pozorování
    Uč se od ostatních – když budeš pozorně sledovat chyby druhých, můžeš se jich později sám vyvarovat. Můžeš taky začít pozorovat, kdo je šťastný a proč. Procvičuj se v pozorování a sledování lidí kdekoliv… poslouchej, co říkají a dívej se, jak žijí. Udělej si z toho úsudek.

žena se sepnutýma rukama se modlí

Značný podíl na úspěchu má modlitba a společné modlitby zvláště. J. C. Penny vybudoval jednu z největších maloobchodních společností, která byla založena přímo na principech bratrství a víře v Boha. Dalším, kdo svůj obchod založil na křesťanských zásadách uplatňovaných jak ve vztazích k zákazníkům, tak k zaměstnancům, byl Sam Walton, zakladatel obchodního řetězce Wal-Mart.

Zůstaňte ve spojení

Pokud máte nějaký dotaz, chcete si popovídat,      

dát si se mnou šálek dobré kávy,

tak se neváhejte na mne obrátit.

Rád se Vám budu věnovat.

                          button-kontaktujte-mne                                button-facebook linkedin 

 

 Copyright © 2018 - 2019 / Všechna práva vyhrazena                                                       Ochrana osobních údajů                                                  Prodej firem