fbpx

nove logo2

Jak zvýšit zisk?

V této kategorii se Vám pokusím předat ty nejpraktičtější metody pro zvýšení čistého zisku vašeho podniku. Najdete zde praktický návod, co vše podniknout, a který bude mít přímý vliv na zvýšení čistého zisku. Nepovažujte tyto rady za dogma, které platí bez rozmyslu na všechny firmy, ale najdete zde dostatek námětů, které ukáží každé frmě správný směr, kterým se vydat. I kdybyste aplikovali do praxe pouze polovinu, docílíte jistě vyššího čistého zisku než dosahujete právě teď. 

Je lepší, aby firma pracovala na sto procent, i když s nižšími zisky

Pandemie onemocnění covid-19 způsobila chaos a nebývalé ztráty. Obchodníci čelí makroekonomické situaci, která nemá obdoby. Přináší důsledky mnohem větších rozměrů, než tomu bylo v roce 2008.

podání ruky s úsměvem

Kdy je správný čas na přechod od malé firmy na střední?

Firma vám přestává růst, obraty klesají a náklady rostou. A marže? „Před nedávnem jsem nějakou zahlédl…“ Příjmy přerozdělíte, na víc nezbude. Vždyť ani nemusí, ještě se nestalo, aby to nějak nedopadlo. Tak proč s tím nejste spokojení?

české bankovky
  • ředitel firmy je ústřední postavou, čistý zisk závisí především na něm
  • je osou, kolem níž se otáčí celý podnik, jeho rozhodnutí mohou znamenat tisícové zisky nebo ztráty
  • firma zahajující revitalizaci směřující k zvýšené výkonnosti musí mít lídra v podobě ředitele, který bude této revitalizační aktivitě věnovat dvě třetiny svého času a veškerou svoji energii, přemýšlení a práci.  To však nemůže učinit pokud je zaměstnán každodenními provozními povinnostmi.

české bankovky
  • praktický muž bojuje s nepříjemnými fakty/problémy, jeho cílem je zvládnutí faktů, nikoliv pouhé sbírání faktů
  • především poznejte nejzávažnější problém, který se Vám staví do cesty. Položte si tuto otázku:

"JAKÝ JE NEJVĚTŠÍ PROBLÉM VAŠEHO PODNIKU?"

  • žádný ředitel se nedozví zprostředkovaně přes své lidi všechna fakta, dokud po nich sám osobně nepátrá
  • SEPIŠTĚ SI DESET NEJVĚTŠÍCH PROBLÉMŮ VAŠEHO PODNIKU A OZNAČTE JE OD NEJVĚTŠÍHO PO NEJMENŠÍ

české bankovky

- podnik jako takový je důležitější, než kterýkoli člověk v něm zúčastněný. Vedoucí jednotlivých oddělení na to často zapomínají

- měřte přidanou hodnotu (výsledky práce) jednotlivců, abyste přesně věděli, kdo a jak přispívá firmě

- velký podnik je podobný tělu, a tělo nejsou jen jednotlivé údy jako jsou  prsty, uši, játra, ledviny. Čím jsou některé části těla sobečtější, protože pracují jen pro sebe nebo nepracují vůbec, tím víc ohrožují ostatní části celku. Tělo je zdravé, když funguje a když každá část pracuje k prospěchu druhých, ne pouze pro sebe.

české bankovky

- další kapitál znamená další závazek, nové metody nikoliv

české bankovky

- za tím účelem musíte dát stav financí podniku do pořádku. Máte-li na skladě pasivní zboží, je třeba ho odprodat a získat hotovost, kterou můžete dál použít

- prodejte i vlastní auto, je-li to potřeba, ale splaťte alespoň 20% svého předlužení. Tím získáte znovu důvěru svého věřitele

české bankovky

- každá firma má být řízena přes finanční čísla, každé rozhodnutí má být učiněno na základě faktů: finančních čísel a znalosti situace, názorů kompetentních osob. Každé rozhodnutí musí být také zpětně vyhodnoceno podle finančních čísel

- používejte pro svá rozhodnutí podklady v tomto pořadí:

  1. finanční čísla
  2. reportingu (denní časové snímky, měřítka k pracovním pozicím, report obchodníků atd.)
  3. názory, argumenty, pohledy lidí

české bankovky

- zdatnému řediteli podniku výroční zpráva nestačí, měsíční reporting je pro něj stejně bezcenný, týdenní výkaz je už lepší, ale denní je ze všech nejlepší

- mnoho změn se může odehrát ze dne na den a ředitel musí být stále v co nejužším možném spojení s činností celého podniku

české bankovky

Často, když se podnik dostane do finanční krize, manažeři ve zmatku srážejí mzdy, redukují zařízení, pobíhají jak šílení, ničí strukturu vlastní firmy, zaslepeni a zmateni vlastním strachem, stávají se náhle nepřáteli svých firem. Stává se, že ničí produktivního ducha svého podniku a místo, aby svůj tým povzbudili a bojovali proti neefektivitě či plýtvání, troubí na ústup a snižují mzdy. Je to jako člověk na Sahaře, který zde zabloudil a má jídlo na jeden den, ve strachu si řekne, jsem příliš těžký, musím si useknout aspoň jednu ruku, usekne ji, ale tím na minimum omezí svou životnost/životaschopnost. Jak snížit náklady reálnými zásahy, které zároveň nezničí firmu ano zaměstnance?

Zůstaňte ve spojení

Pokud máte nějaký dotaz, chcete si popovídat,      

dát si se mnou šálek dobré kávy,

tak se neváhejte na mne obrátit.

Rád se Vám budu věnovat.

                          button-kontaktujte-mne                                button-facebook linkedin 

 

 Copyright © 2018 - 2019 / Všechna práva vyhrazena                                                       Ochrana osobních údajů                                                  Prodej firem