fbpx

nove logo2

Leadership pro manažery i podnikatele

Vedení lidí rozhodně není jednoduchá záležitost. V článcích této kategorie se dozvíte vše o vedení lidí, leadershipu a efektivním managementu. Zodpovíme otázky jako v čem tkví podstata vedení lidí a efektivity managementu? Jak být lepším manažerem? Jak správně komunikovat s druhými, jak se naučit týmové práci, vedení lidí, delegování, motivování, hodnocení, sledování výkonu, stanovování cílů a dalším schopnostem podstatným pro efektivní management? Navíc pokud se zúčastníte našeho školení manažerských dovedností, rozhodně společně dostaneme z Vás, Vašich lidí i Vaší firmy to nejlepší.

V rámci nejrůznějších manažerských školení zaměřených na soft-skills šéfů se dozvíte o tom, jak důležité je delegovat. Mnoho podnikatelů a šéfů k tomuto poznání dospělo pod tíhou vlastní praxe, kdy zavaleni množstvím úkolů museli doslova „kapitulovat“ a dávat úkoly i důležité činnosti do rukou druhých lidí. Ale jen velmi málo skutečně moudrých šéfů dozrálo k tomu, že delegování je naprosto elementární a klíčový proces pro to, aby vaše firma mohla růst.

Slovo leadership je dnes probíráno takřka na každém rohu. Obsah a význam této manažerské disciplíny je v dnešním moderním managementu firem silně skloňované téma. Třebaže se může zdát, že se jedná o klišé či módní vlnu v oblasti manažerské teorie i praxe, osobně si myslím, že nic nesehrává v řízení a úspěchu firem významnější roli než je dobrý leadership.

Základem prosperujícího byznysu je udržet si motivovaný pracovní tým. S klesající motivací pracovníků klesá i jejich výkonnost a stoupá šance, že vaši firmu opustí a budou hledat štěstí jinde. Demotivovat může zaměstnance například neférová platová politika, šikana od kolegů i nadřízených, chaos na pracovišti nebo příliš přísná pravidla. S poklesem motivace se poté často pojí i období po návratu z dovolené.

Pro mnoho firem znamenají „zlepšováky“, s nimiž přišli sami zaměstnanci, výrazné zlepšení výkonu a produkce i nemalou úsporu nákladů. Přesto si mnoho zaměstnanců stěžuje, že jejich dobré nápady vedení firmy ignoruje. Nebývá to ale zpravidla proto, že by jim v tom bránilo jejich ego, ale spíše nedostatek pravomocí či zaměření na krátkodobé úkoly, s nimiž by daný nápad příliš nepomohl. Pro prosazení svého zlepšováku je potřeba připravit si dobrou argumentaci nejlépe podpořenou daty, získat podporu kolegů, ale také umět svůj nápad takříkajíc prodat.

Interní komunikace je pro úspěch firmy klíčová. Pomáhá udržet zaměstnance angažované, podporuje pozitivní firemní kulturu a hraje hlavní roli ve zvládnutí krizového managementu. V dnešní době všudypřítomné online komunikace mnoho firem nabývá dojmu, že pilířem strategie interní komunikace jsou právě digitální kanály jako sociální sítě nebo intranet. Odborníci však upozorňují, že sami pracovníci, a to i z řad mladé generace, čím dál více preferují komunikaci osobní.

čtyři pěsti mířící k sobě
Pod pojmem firemní kultura si spíš každý z nás umí představit něco typického, vyhraněného a autentického pro daný subjekt. Firemní identita toto vše naplňuje.
Vytváří specifickou, originální a neopakovatelnou tvář firmy, která je často nejvýznamnější indikátorem při rozhodování zákazníka. Ne nadarmo se zažily vyjádření typu: „Organizační kultura je převládající vzorec chování.“ Nebo „Kultura v organizaci je způsob, jakým se v organizaci žije a pracuje.“

tři siluety mužů v prosklené hale

Strávit u jednoho zaměstnavatele více než dva roky je pro pětinu lidí nereálné


Job-hopping neboli časté střídání zaměstnání se stává fenoménem, a to zejména mezi mladšími ročníky. Téměř polovina lidí míní, že je zcela v pořádku najít si nové místo již po roce a zhruba pětina považuje za nerealistické, aby u jedné firmy zůstali déle než dva roky.

Miniatura ženy stojící na mobilu

Čtyři nejčastější procesy, kterými zvyšujete u zaměstnanců riziko nomofobie


Nomofobie se dnes běžně označuje za poruchu, která spočívá v závislosti na vlastním mobilním telefonu nebo smartphonu. Objevila se hlavně v důsledku trendu „být stále online“. Onemocnění však nepůsobí negativně pouze na psychiku člověka, který je ve velkém stresu. Má vliv taky na mozkovou aktivitu, pracovní produktivitu nebo chování. Víte, kterými nešvary si nejčastěji pěstujete ve firmě nomofobiky?

úsměv vs. úšklebek

Jedna stará kniha uvádí: Radostné srdce dobře působí na vzezření, ale kvůli bolesti srdce je zkrušený duch. Jinými slovy: pozitivní emoce a zážitky působí posilujíce, ale negativní vlivy oslabují odolnost těla.

káva na stole, v pozadí hlouček lidí

Šťastní zaměstnanci jsou o 85 % efektivnější. Jak jejich spokojenosti docílit?

Odborníci se shodují na tom, že pocit štěstí a spokojenosti hraje ve výkonnosti zaměstnanců významnou roli. Šťastní pracovníci méně marodí, pracují lépe a je méně pravděpodobné, že v blízké době podají výpověď. K jejich spokojenosti přispívají přátelské vztahy na pracovišti, přístup k občerstvení, ale i to, když jim zaměstnavatel ukáže, že mu na nich záleží – třeba tím, že se bude starat o jejich zdraví. Můžete využít také našich služeb: školení zaměstnanců

muž za počítačem dostane nápad

Nové nápady, představivost a inovace jsou hnací silou byznysu. Jak vést své zaměstnance ke kreativitě?

Kreativita je dnes velmi častým požadavkem u řady pracovních pozic a mnoho firem hrdě hlásá své zaměření na inovace a podporu nových nápadů. Podle nedávného britského výzkumu však 81 % firem nedokáže s novými nápady a inovacemi pracovat a skoro šestina jejich zaměstnanců je navíc toho názoru, že je vedení firmy od nových nápadů aktivně odrazuje. Kreativní prostředí otevřené novým nápadům můžete ve své firmě budovat správnou interní komunikací, podporou otevřenosti, zajištěním inspirativního prostředí či nabídkou flexibilní pracovní doby.

mladá usměvavá žena za počítačem

Mileniálové jako zaměstnanci aneb Jak efektivně zvládat „nejistou generaci“

Kolem roku 2020 bude zhruba polovina pracující populace lidé z generace mileniálů. Od svých předchůdců se mileniálové notně liší a i ve svém zaměstnání vyžadují jiný přístup a vyznávají jiné hodnoty. Obzvláště důležitá je pro ně pravidelná a častá zpětná vazba, hodnocení svého výkonu jednou za rok jim nepostačuje. Téměř 9 z 10 mladých lidí se pak již při hledání zaměstnání zaměřuje na to, jaké možnosti profesního i osobního rozvoje jim zaměstnavatel poskytne. Mileniálové rovněž například preferují společensky odpovědné firmy, týmovou práci, otevřený přístup, ale třeba i dobrou organizovanost a strukturu.

rozhovor dvou mužů

Lidskost jako benefit malých a středních podniků? Jak můžete svým zaměstnancům ukázat, že pro vás nejsou jen číslem

O tom, že spokojenost zaměstnanců má vliv na jejich výkon i loajalitu, není pochyb – dokládají to i četné průzkumy. Mezi nejspokojenější zaměstnance se přitom často řadí pracovníci malých firem, kde panuje téměř rodinná atmosféra a kde mají jednotlivci možnost vyniknout. Svou roli pak hraje i to, jak vedení firem podporuje přátelského ducha týmu.

starší vousatý muž

Kariéra nekončí v padesáti. Co firmě přinášejí starší pracovníci a co na oplátku chtějí od firmy?

Česká ekonomika se již nějakou dobu potýká s nedostatkem pracovníků. Firmy tak začínají častěji „lovit“ zaměstnance i mezi lidmi nad 50 let. Ti pracovat chtějí a firmám – zejména těm malým a středním, kde se každý člověk počítá – mohou přinést řadu benefitů. Mnozí z nich ale cítí, že jakmile překročí padesátku, zaměstnavatelé se přestanou starat o jejich rozvoj i kariérní růst. Čím mohou vaší firmě starší pracovníci přispět, a co by jim naopak firma měla nabídnout, aby byli spokojeni?

muž se drží za hlavu opřený o zeď

Už Tomáš Baťa rozděloval lidi na ty, kteří chtějí pracovat a na ty, kteří pracovat nechtějí, ať se je budete snažit motivovat a inspirovat sebevíc. Jedna účetní z firmy našeho klienta zase hovoří o tom, že rozděluje lidi na schopné, neschopné a všehoschopné. Když si to zkombinujeme, vyjde nám kombinace velmi různorodých a v některých případech až bizarních kombinací.

senior hledí před sebe a přemýšlí

Začátek roku je období, kdy padají různá předsevzetí. Tím, které by si mohli vzít majitelé firem k srdci, by mohlo být zapracovat na sobě a dávat lepší příklad svým podřízeným a lépe je vést.

čtyři sedící jako v čekárně

Jak oddělit zrno od plev – jak rozeznat lidi, kteří by mohli pracovat lépe, pokud se jim  pro to vytvoří podmínky (případně se s nimi bude chvíli pracovat, aby zlepšili svůj přístup) od těch, kteří prostě lépe pracovat nebudou a jakákoli práce s nimi je ztráta času?

rozhovor sedícího a stojícího muže

Asi nikoho nepřekvapím, když tyto příčiny rozdělím na finanční a nefinanční.

muž má zavřené oči a přemýšlí

Ne vždy jsou neuspokojivé pracovní výsledky vinou samotných pracovníků. Pojďme si něco povědět o nejčastějších „externích brzdách“ výkonu pracovníků ve firmách.

dva lidé stavějí věž z kostek

Myslím, že nám v dnešní době v podnikání chybí úplně prachobyčejné základy dobrého leadershipu.

muž hledí na grafy v PC

V současné době je na pracovním trhu nedostatek lidí. K personální politice tak nelze už vůbec přistupovat stylem, kdy jednoduše všechny, kteří mi nevyhovují, vyházím a místo nich přijmu nové síly. Jak ale „zapracovat“ na zlepšení výsledků stávajících pracovníků?

zaučení pracovníka u notebooku

V tomto smyslu mluvím o přenášení firemního DNA na nově nastupujícího zaměstnance. A toto vtiskávání firemního DNA trvá tak dlouho, do jaké míry se vám podařilo vybrat nového člověka typově tak, aby měl myšlenkově a aktivním přístupem k životu velmi, velmi blízko k filosofii fungování vaší firmy.

mladý muž si píše poznámky

Dřív jsem dával jednoznačně přednost mladým lidem. Sám jsem si totiž pamatoval, jak těžké bylo prorazit jako mladý. Realita mě však brzy přivedla k vystřízlivění. Valná většina mladých se zkrátka pořád hledá. Najdeme velmi málo příkladů, kdy někdo po škole nastoupil do firmy a  vydržel v ní deset a více let. Každý odchod zaměstnance z firmy považuji za obrovskou ztrátu, a pokud vidím velké riziko brzkého odchodu, raději takového člověka ani nepřijmu.

správný tým, pracovní stůl

Moc na tuto typologii skupinových rolí nejsem, ačkoliv obecně věřím, že může fungovat. Osobně si myslím, že  by v týmu určitě neměli být lidé, kteří jsou bezcharakterní, bezskrupulózní, všehoschopní a líní.

LEADERS křídou na tabuli

V posledních letech dozrávám k přesvědčení, že pokud existuje nějaká účinná metoda motivace lidí, pak je to opravdu dobrý leadership. Toto téma je stále velmi „in“, každý mluví o leadershipu, všude se školí, kde kdo chce být opravdu dobý lídr.

žena ukazuje prsty OK

Můj otec založil vydavatelskou společnost Lebhar-Friedman v roce 1925. Jedna z jeho hlavních hodnot v podnikání byla zásada: „Jednej s lidmi tak, jak si přeješ, aby oni jednali s tebou.“ „Nikdy nepodváděj. Obchodní vztah či domluva může být úspěšná či dlouhotrvající jen v momentě, kdy je to užitečné pro obě strany.“ Také mi zdůrazňoval: „Připusť, pokud se mýlíš. Buď flexibilní, ne rigidní. Pokud se zafixuješ ve svých názorech či postojích, zkostnatíš a nebudeš schopný se hýbat.“

zvyšující se řada komínků z kostek

Budete-li na rohu vaší ulice prodávat „párek v rohlíku“, nejspíše moc velkou díru do světa neuděláte

žena si drží čelo

Můj dřívější šéf mi dal tuto radu: „Zapomeň na všechny ty marketingové kecy. Obávej a starej se především o to, jaké lidi najímáš. Zaměř se na to, abys dosadil správné lidi na správná místa v tvém týmu… a zbytek bude následovat."

muž se drží za bradu a přemýšlí

Je celkem běžné, že necháváme svá ega řídit naše byznys rozhodnutí. Často po mnoha letech zjistíme, že je to právě naše tvrdá práce, inteligence, schopnosti a dovednosti díky kterým náš byznys vzkvétá, Potom se však možná jednoho dne vzbudíte a zjistíte, že jste přežili v prvé řadě díky milosti Všemohoucího Boha a pak také díky talentovaným a zainteresovaným zaměstnancům.

muž ukazuje prstem doleva

Znovu a znovu se dostávám zejména s majiteli a manažery problémových firem do situací, kdy se lidé na těchto exekutivních pozicích vůbec, ale absolutně nechtějí radit se svými kolegy a spolupracovníky nad určitými otázkami/problémy. Jaký je to paradox vzhledem k těm úspěšným podnikatelům a manažerům, kde člověk zřetelně vidí, že tito lidé se naopak velmi často radí se svým okolím, spolupracovníky, odborníky apod.

Zůstaňte ve spojení

Pokud máte nějaký dotaz, chcete si popovídat,      

dát si se mnou šálek dobré kávy,

tak se neváhejte na mne obrátit.

Rád se Vám budu věnovat.

                          button-kontaktujte-mne                                button-facebook linkedin 

 

 Copyright © 2018 - 2019 / Všechna práva vyhrazena                                                       Ochrana osobních údajů                                                  Prodej firem