fbpx

nove logo2

Jedna stará kniha uvádí: Radostné srdce dobře působí na vzezření, ale kvůli bolesti srdce je zkrušený duch. Jinými slovy: pozitivní emoce a zážitky působí posilujíce, ale negativní vlivy oslabují odolnost těla.

Druhy emocí

Emoce můžeme rozdělit na kladné a záporné. Cítí je každý. Zásadním faktem je, že jsou nakažlivé a mohou ovlivnit druhé. Pokud se necháte nakazit zápornými emocemi, přenášíte svoje chování i do výkonu práce a ovlivňujete firemní kulturu. V případě, že je negativní šéf, má to hodně velký dopad na celou firmu a v důsledku toho i na zákazníky. Záporné smýšlení vysává energii potřebnou k jednání.

Asi nejčastější emocí na pracovišti je hněv. Ruku v ruce s hněvem jde reakce: pocit nedostatečnosti. Někteří odborníci říkají, že vzniká u osob, jejichž sebeúctu podkopávají druzí. Jsou nepřiměřeně nebo tvrdě káráni nebo zneužíváni a vysáváni. Důsledek může být oslabující nebo dokonce destruktivní. Jedna lékařská studie před časem prezentovala, že jedinci, kteří o sobě smýšlejí negativně, mají dispozice nedůvěřovat ani sami sobě, ani druhým. Tím neúmyslně podkopávají blízké vztahy a přátelství.

Další nepříznivou emocí je například souzení druhých. Zkuste nepřiřazovat spolupracovníkům špatné pohnutky a raději o nich smýšleje pozitivně. Máte-li sílu k rozhovoru, pak to udělejte. Vytvoříte dobrý základ pro zjištění skutečného stavu věcí a pravdivých pohnutek Vašeho kolegy.

Jak se naučit myslet pozitivně?

Jedním ze způsobů je rozhodnutí nezabývat se negativními myšlenkami. Neboli nabít přesvědčení ve své mysli i srdci, že se jimi nebudete zaobírat. Pomůckou k ovládání emocí je tedy mít pod kontrolou své myšlenky.

Druhým krokem, který umožní ovládat pocity, je stanovit si realistické cíle a připustit si určitá omezení. Důležité je také vyvarovat se neobjektivního srovnávání s druhými.

Pokud si firma chce vytvořit dobrou image, měla by se snažit vzbuzovat kladné emoce.

 

 

 

 

Zůstaňte ve spojení

Pokud máte nějaký dotaz, chcete si popovídat,      

dát si se mnou šálek dobré kávy,

tak se neváhejte na mne obrátit.

Rád se Vám budu věnovat.

                          button-kontaktujte-mne                                button-facebook linkedin 

 

 Copyright © 2018 - 2019 / Všechna práva vyhrazena                                                       Ochrana osobních údajů                                                  Prodej firem