nove logo2

bez terminu

Manažerské vzdělání zkušenostmi

Právě jste na stránce, která je věnována hlavně vedení firmy, jejim problémům apod. Díky tomu, že jsem v managementu řady firem (viz Bio), tak mám možnost nasbírat řadu zkušeností. Rád bych se s vámi takto podělil alespoň o některé z nich. Pokud vás něco zaujalo a chcete vědět více, neváhejte mi napsat.

ZEPTAT SE

NEPLEŤME SI VYROVNANÝ POHLED NA PŘIMĚŘENÝ ODPOČINEK S LENOSTÍ.

Z pohledu Bible by měl mít člověk na práci vyrovnaný názor a vybízí nás, abychom věnovali přiměřený čas také odpočinku. Podobně nás ale varuje před leností, která je např v zaměstnání doslova zhoubou. Z dobré práce a z jejích výsledků má pracovitý člověk dobrý pocit, zatímco líný člověk není nikdy spokojený ani soběstačný.

Pokračovat ve čtení

INTERIM MANAGEMENT

Interim management – co to je?

Dvě slovíčka, která se v poslední době začínají objevovat také v českém byznysu – interim management. Stručně řečeno: v krizovém období firmy nebo během komplikované situace, pro jejíž zvládnutí nemáte dostatek zkušeností či kapacit, si můžete najmout zkušeného profesionála. Ten posílí tým a provede firmu potřebnými kroky. Interim management je použitelný v každém oboru.

Pokračovat ve čtení

Přemýšlíte o outsourcingu

Přemýšlíte o outsourcingu? 5 nevýhod, s nimiž je nutné počítat

Trend outsourcování služeb je na vzestupu. Pro malé a střední firmy je kvůli snaze o snižování nákladů mnohdy nezbytností, zároveň mu nahrává i stav na trhu práce. Využívání externistů má mnoho nesporných výhod, je ale potřeba počítat i s některými nevýhodami a dopředu se připravit na to, jaké problémy mohou kvůli outsourcingu vzejít.

Pokračovat ve čtení

CEO

Dovednosti a kompetence, bez nichž se úspěšný CEO neobejde

Podle statistik americké vládní agentury Bureau of Labor Statistics má mezi lety 2016 a 2026 vzrůst počet CEO zhruba o 8 %. Jak být na tomto postu úspěšný? Jsou potřeba zkušenosti, ale také řada dovedností a kompetencí. Odhodlaný, empatický, houževnatý, pozitivně smýšlející – to jsou jen některé z adjektiv popisujících dobrého a úspěšného CEO. Pomohou mu zdolávat obtíže, vytvářet pozitivní firemní kulturu, navazovat pevné vztahy i pochopit své zaměstnance a zákazníky, a tím budovat prosperující byznys.

 

Pokračovat ve čtení

Komunikace

Firemní komunikace - základ úspěchu

Neuspokojivá interní komunikace omezuje výkon firmy, snižuje motivaci zaměstnanců, má za následek nekvalitní výsledky celé firmy a zhoršuje vztahy se zákazníky. Vlastně rozhoduje také o náladě ve firmě. Žel patří k nejčastěji zanedbávaným řídícím úkolům. Strategicky promyšlená interní komunikace zabrání i mnoha dalším problémům, které mohou negativně ovlivnit existenci firmy a pracovní prostředí.

Pokračovat ve čtení

Znáte MBO? 3 tipy, k čemu management by objectives využít v praxi

Pojem MBO, tedy management by objectives neboli řízení podle cílů, je pojem, který s velkou pravděpodobností 9 z 10 malých a středních firem nebude znát. Přesto se dá říci, že ji či její prvky polovina z těchto podniků využívá. Jde totiž o metodu velmi logickou a praktickou. Jak konkrétně malým a středním podnikům v praxi pomáhá?

Pokračovat ve čtení

Víte jak zvládat pracovní porady, aby nebyly jen ztrátou času?

Mnoho malých a středních firem pěstuje nešvar nulových porad, velké podniky mají naopak často „přeporadováno“. Ani jeden z těchto extrémů podnikání nesvědčí. Porady jsou důležitým nástrojem interní komunikace – ovšem jen za předpokladu, že jsou dobře zvládnuté. Důležité je udržovat je účelné a organizované, dodržovat časové limity a zajistit adekvátní zápisy. Jakými konkrétními kroky lze porady ve firmě zefektivnit?

Pokračovat ve čtení

mikromanagement správně

Mikromanagement a mylné chápání účelu vrcholné manažerské pozice

Už v 1.ročníku vysokých škol zaměřených na manažerské obory se učí, že základními manažerskými činnostmi jsou plánování, organizování, vedení lidí a kontrola. Pamatuji si na velmi zevrubné schéma, které obecně zachycovalo, kolik času má vrcholový manažer jednotlivým činnostem věnovat. Plánování cca. 25 % pracovního času, organizování 50 %, vedení lidí 10 % a kontrole 15 %. Teprve po letech praktického života v byznysu jsem pochopil několik podstatných věcí, které s výše uvedeným souvisejí.

Pokračovat ve čtení

Zůstaňte ve spojení

Pokud máte nějaký dotaz, chcete si popovídat,      

dát si se mnou šálek dobré kávy,

tak se neváhejte na mne obrátit.

Rád se Vám budu věnovat.

                          button-kontaktujte-mne                                button-facebook linkedin 

 

 Copyright © 2018 / Všechna práva vyhrazena                                                       Ochrana osobních údajů