nove logo2

bez terminu

Manažerské vzdělání zkušenostmi

Právě jste na stránce, která je věnována hlavně vedení firmy, jejim problémům apod. Díky tomu, že jsem v managementu řady firem (viz Bio), tak mám možnost nasbírat řadu zkušeností. Rád bych se s vámi takto podělil alespoň o některé z nich. Pokud vás něco zaujalo a chcete vědět více, neváhejte mi napsat.

ZEPTAT SE

CEO

Dovednosti a kompetence, bez nichž se úspěšný CEO neobejde

Podle statistik americké vládní agentury Bureau of Labor Statistics má mezi lety 2016 a 2026 vzrůst počet CEO zhruba o 8 %. Jak být na tomto postu úspěšný? Jsou potřeba zkušenosti, ale také řada dovedností a kompetencí. Odhodlaný, empatický, houževnatý, pozitivně smýšlející – to jsou jen některé z adjektiv popisujících dobrého a úspěšného CEO. Pomohou mu zdolávat obtíže, vytvářet pozitivní firemní kulturu, navazovat pevné vztahy i pochopit své zaměstnance a zákazníky, a tím budovat prosperující byznys.

 

Pokračovat ve čtení

Komunikace

Firemní komunikace - základ úspěchu

Neuspokojivá interní komunikace omezuje výkon firmy, snižuje motivaci zaměstnanců, má za následek nekvalitní výsledky celé firmy a zhoršuje vztahy se zákazníky. Vlastně rozhoduje také o náladě ve firmě. Žel patří k nejčastěji zanedbávaným řídícím úkolům. Strategicky promyšlená interní komunikace zabrání i mnoha dalším problémům, které mohou negativně ovlivnit existenci firmy a pracovní prostředí.

Pokračovat ve čtení

Znáte MBO? 3 tipy, k čemu management by objectives využít v praxi

Pojem MBO, tedy management by objectives neboli řízení podle cílů, je pojem, který s velkou pravděpodobností 9 z 10 malých a středních firem nebude znát. Přesto se dá říci, že ji či její prvky polovina z těchto podniků využívá. Jde totiž o metodu velmi logickou a praktickou. Jak konkrétně malým a středním podnikům v praxi pomáhá?

Pokračovat ve čtení

Víte jak zvládat pracovní porady, aby nebyly jen ztrátou času?

Mnoho malých a středních firem pěstuje nešvar nulových porad, velké podniky mají naopak často „přeporadováno“. Ani jeden z těchto extrémů podnikání nesvědčí. Porady jsou důležitým nástrojem interní komunikace – ovšem jen za předpokladu, že jsou dobře zvládnuté. Důležité je udržovat je účelné a organizované, dodržovat časové limity a zajistit adekvátní zápisy. Jakými konkrétními kroky lze porady ve firmě zefektivnit?

Pokračovat ve čtení

mikromanagement správně

Mikromanagement a mylné chápání účelu vrcholné manažerské pozice

Už v 1.ročníku vysokých škol zaměřených na manažerské obory se učí, že základními manažerskými činnostmi jsou plánování, organizování, vedení lidí a kontrola. Pamatuji si na velmi zevrubné schéma, které obecně zachycovalo, kolik času má vrcholový manažer jednotlivým činnostem věnovat. Plánování cca. 25 % pracovního času, organizování 50 %, vedení lidí 10 % a kontrole 15 %. Teprve po letech praktického života v byznysu jsem pochopil několik podstatných věcí, které s výše uvedeným souvisejí.

Pokračovat ve čtení

Šéfovo ego

Máte jako šéf ve zvyku vyzdvihovat své ego a zároveň dávat plný průchod svému emocionálnímu hnutí „metodou“ křičím, seč mi síly stačí? Pak věřte, že nikdy nebudete tak efektivní ve vedení lidí a nebudete mít takovou účinnost ve své manažerské pozici jako vaši kolegové manažeři či podnikatelé, kteří své ego upozaďují a zároveň se dokáží emocionálně zdravě krotit.

Pokračovat ve čtení

Výběr spolupracovníků - vybírat podle sympatií nebo je potlačit?

Pokud chcete jít s firmou dopředu, jednu z největších služeb, kterou ji můžete poskytnout, je potlačit své ego. Vaše ego do byznysu nepatří. Proč? Protože v momentě, kdy ho odtamtud začnete vytláčet, zjistíte, že je výhodné mít kolem sebe lidi, kteří vám lidsky moc nesedí (jsou protivní svými odlišnými názory či nepříjemnými argumenty), ale paradoxně vám vždy pomůžou dívat se na věc jinak, než jak to vidíte vy či spoustu dalších lidí, kteří možná jen nemají takovou odvahu říkat věci naplno a pravdivě tak, jak je vidí.

Pokračovat ve čtení

Chyby při výběru zaměstnanců - personalisti vs. externí agentury

Jack Welch z GE si osobně vybíral svých „nejbližších“ cca. 250 top manažerů. Přejal jsem tuto filosofii a výběr lidí je pro mě jednou z dvou klíčových priorit při řízení a rozvoji firem. Jen pro zajímavost, tou druhou je finanční řízení firmy. Na výběru lidí do firmy, která má cca. 40 zaměstnanců, se podílím vždy do té míry, že k nám nenastoupí nikdo, s kým se napřed nesetkám a nepromluvím si.

Pokračovat ve čtení

Zůstaňte ve spojení

Pokud máte nějaký dotaz, chcete si popovídat,      

dát si se mnou šálek dobré kávy,

tak se neváhejte na mne obrátit.

Rád se Vám budu věnovat.

                          button-kontaktujte-mne                                button-facebook linkedin 

 

 Copyright © 2018 / Všechna práva vyhrazena                                                       Ochrana osobních údajů