logo

bez terminu

Virtuální manažerské poradenství

 • Umění moudře naslouchat
  Umění moudře naslouchat je klíčem k úspěchu, protože tak poznáš moudrost i pošetilost a začneš mezi nimi rozlišovat.

 • Učení se od druhých a důsledky pozorování
  Uč se od ostatních – když budeš pozorně sledovat chyby druhých, můžeš se jich později sám vyvarovat. Můžeš taky začít pozorovat, kdo je šťastný a proč. Procvičuj se v pozorování a sledování lidí kdekoliv… poslouchej, co říkají a dívej se, jak žijí. Udělej si z toho úsudek.

   

 • Mladí lidé a pracovitost
  Mladí lidé by si měli své peníze vydělat sami – dítě se potřebuje naučit pracovat již v šesti letech. Dobrý manažer učí své lidi pracovitosti.

 • Důležitost sebereflexe
  Nauč se formulovat své vlastní zákony a nauč se na ně soustředit. Pomůže Ti to orientovat se ve spletitostech každodenních problémů.

 • Co je základem vůdčí schopnosti
  ženskáZalož školu, jejímž heslem bude: „Učíme charakteru“.

 • Bez čeho nelze dosáhnout úspěchu
  Nelze dosáhnout skutečného úspěchu, aniž by jeho součástí nebyla prospěšnost či služba.

 • Učte se od každého člověka
  Pokud jsi pozorný, můžeš se učit od každého člověka, kterého potkáš, vystříhat se chyb a uvádět do života nové ctnosti.

 • Pamatujte na základní pravdu života
  Jak zaseješ, tak sklidíš.

 • Oceňujte přednosti druhých lidí
  Přejete-li si, aby vešli ve známost vaše přednosti, oceňte přednosti ostatních.

 • Práce krok za krokem, řádek za řádkem
  K cíli běž pomalu a postupně, jako se dítě učí krok za krokem, projdi jeden úkol po druhém (pozn. učení se „řádek za řádkem, naučení za naučením“).

 • Na čem závisí náš úspěch v životě?
  Náš úspěch či neúspěch v životě záleží na tom, nakolik známe, respektujeme a řídíme se zákony života – duchovními zákony, které jsou obsaženy jak v Bibli, tak v křesťanské nauce.

 • Lepší služby, vyšší kvalita, nižší cena
  Měj upřímnou touhu nabídnout lepší služby a vyšší kvalitu za nižší ceny

 • Co je důležité pro posouzení hodnoty podniku
  Při posuzování hodnoty podniku, což je při výběru dobrých investic stěžejní, se za nejdůležitější považuje kvalita vedení (managementu).

 • Etika v obchodě
  Chápej důležitost etiky v obchodě.

   

Nejčtenější články

Zůstaňte ve spojení

Pokud máte nějaký dotaz, chcete si popovídat, dát si se mnou šálek dobré kávy, tak se neváhejte na mne obrátit. Rád se Vám budu věnovat.

button-kontaktujte-mne

 

button-twitter button-facebook

 

2017 - #agentura Weboo