nove logo2

bez terminu

Správné myšlenky plodí správné činy, úspěch záleží velkou měrou na charakteru

Kdysi jsem četl velmi zajímavou myšlenku, která se v praxi osvědčila i mně. „Zasej myšlenku, sklidíš čin, zasej čin, sklidíš zvyk, zasej zvyk, sklidíš charakter, zasej charakter, sklidíš osud.“ Osud vnímám jako výsledky… Abychom si správně rozuměli, nemluvím o „pozitivním myšlení“ typu „něco si moc přej, a ono se ti to splní.“

Kdo je pouze ve sférách myšlenek, je snílek. Kdo k myšlenkám přidá činy, je realista s nohami na zemi. Tuto pravdu jsem si uvědomil, když jsem v jedné firmě řešil tento problém:

osud ovlivníšFirma pořádala akci pro zákazníky. Zákazníci jednoho obchodníka té firmy přišli v počtu desítek. Od druhého obchodníka té firmy přišel zákazník pouze jeden! Zajímavé, pomyslel jsem si. Začal jsem situaci analyzovat a zjistil jsem následující… První obchodník rozeslal pozvánky, následně zákazníkům zavolal, kde to šlo, navštívil je i osobně. A výsledek v podobě hojné účasti se dostavil. Druhý obchodník také rozeslal pozvánky, ale již nevolal, nenavštívil… Ptal jsem se druhého obchodníka, proč nevolal, případně také nenavštívil zákazníky tak, jak to udělal první obchodník. Odpověď mě lehce šokovala, zvlášť vezmu-li v potaz, že ji řekl obchodník: „Přeci se těm lidem nebudu vnucovat, oni musí vědět, zda chtějí nebo ne. Já se je doprošovat nebudu. Pozvánku jsem jim poslal.“ Hned mě mimo jiné napadlo, že to je přesně ten případ pravidla „zasej myšlenku, sklidíš čin … až po osud a výsledky“. Pokud ten druhý obchodník takto smýšlí o zákaznících, logicky nebudou následovat žádoucí činy, nezvykne si být vůči zákazníkům aktivní, pokřivenost charakteru pak spočívá v tom, že de facto čestně nevykonává svou funkci obchodníka, leč alibisticky na dané pozici vegetuje. A co sklízí nejen tento obchodník, ale v dané době i ta firma? Špatné výsledky. Tak to prostě je. Správný, konstruktivní způsob myšlení, znovu zdůrazňuji, není to to samé jako učení a celá ta filosofie okolo „pozitivního myšlení“, ale opravdu reálně konstruktivní a aktivní způsob myšlení vede k žádoucím činům, opakující se žádoucí činy upevní dobrý zvyk a zvyk vede, formuje charakter, vede k výsledkům, k osudu. Vezměte osud do svých rukou, začněte v malém, v aktivnějším způsobu konstruktivního myšlení. Pak pokračujte malými, drobnými a snadnými činy… zbytek bude historie J

Zůstaňte ve spojení

Pokud máte nějaký dotaz, chcete si popovídat,      

dát si se mnou šálek dobré kávy,

tak se neváhejte na mne obrátit.

Rád se Vám budu věnovat.

                          button-kontaktujte-mne                                button-facebook linkedin 

 

 Copyright © 2018 / Všechna práva vyhrazena                                                       Ochrana osobních údajů