nove logo2

bez terminu

FIREMNÍ PORADENSTVÍ

Manažerské a marketingové poradenství Jiřího Jemelky - business strategie růstu
...veškeré riziko na mne, veškeré výhody pro Vás

Bylo by pro Vás zajímavé zvýšit prodej ve Vaši firmě, zvýšit tržby?

Asi si pomyslíte: „Pro koho by to nebylo zajímavé?“ Přesto jen velmi málo podnikatelů a manažerů využívá marketingové poradenství či jinou formu spolupráce se specialisty, kteří se zabývají oblastí zvýšení tržeb a redukce nákladů. Proč? Nedůvěra, špatné zkušenosti, nedostatek času...

Pokračovat ve čtení

ŠKOLENÍ A KOUČINK OBCHODNÍKŮ

Nabízíme nejen školení a koučink obchodníků, školení obchodních dovedností, koučink obchodních zástupců a prodejní dovedností

Naše společnost má bohaté a praktické zkušenosti se školením a koučinkem obchodníků (obchodních zástupců, prodejců, obchodních manažerů, account manažerů, key account manažerů) a to již od roku 2003. Využijte našeho jedinečného programu na zlepšování prodejních a obchodních dovedností skrze účinné školení. 

Pokračovat ve čtení

OUTSOURCING MARKETINGU

MARKETING formou outsouringu

Outsourcing marketingu je pro Vás jako klienta jedna z možných forem spolupráce s externí firmou. Outsourcing marketingu nebo-li úplné zajištěnímarketingu Vaší firmy externím subjektem, Vám má zajistit, že díky marketingovým profesionálům z praxe získáte konkurenční výhodu (v tomto případě v oblasti marketingu) a celkově tak Vaše firma nabídne svým zákazníkům účinnější marketing. Účinnější marketing zamená:

sipka nové zákazníky,
sipka více zakázek,
sipka efektivnější způsob komunikace s trhem (pamatujte, že trh tvoří vždy jednotliví zákazníci),
sipka lepší image firmy,
sipka lepší pozici na trhu,
sipka svých produktech
sipka stantete se silným protihráčem konkurenci.

Pokračovat ve čtení

PODNIKATELSKÉ PORADENSTVÍ

Manažerské a marketingové poradenství Jiřího Jemelky - business strategie růstu

...veškeré riziko na mne, veškeré výhody pro Vás

Bylo by pro Vás zajímavé zvýšit prodej ve Vaši firmě, zvýšit tržby?

Asi si pomyslíte: „Pro koho by to nebylo zajímavé?“ Přesto jen velmi málo podnikatelů a manažerů využívá marketingové poradenství či jinou formu spolupráce se specialisty, kteří se zabývají oblastí zvýšení tržeb a redukce nákladů. Proč? Nedůvěra, špatné zkušenosti, nedostatek času...

Klientům jsem pomohl formou poradenství zvýšit tržby v jejich firmách, třebaže se na začátku spolupráce dívali na celý projekt se stejnou nedůvěrou s jakou se možná právě Vy nyní díváte na tyto řádky. Např. v jedné firmě z Prahy (cca. 35 zaměstnanců) se díky vzájemné spolupráci podařilo během tří měsíců zvýšení tržeb o 18%. Jednalo se o jeden segment trhu, což v konečném důsledku znamenalo měsíční zvýšení prodeje o 90.000Kč – za rok to dělá 1.080.000Kč navíc!!! Teď nejde o konkrétní částky, které výše uvádím. Představte si, o kolik korun by se zvýšily tržby ve Vaší firmě, pokud by se Vám díky mému poradenství podařilo zvýšit tržby o 18%? Je pro Vás tato částka zajímavá? Jistě si dokážete představit, jak byste tyto dodatečné finance využili...

Pokračovat ve čtení

KOUČINK PRACOVNÍKŮ (obchodníků, manažerů)

Naše společnost má bohaté a praktické zkušenosti se školením a koučinkem obchodníků (obchodních zástupců, prodejců, obchodních manažerů, account manažerů, key account manažerů) a to již od roku 2003. Využijte našeho jedinečného programu na zlepšování prodejních a obchodních dovedností skrze účinné školení. Zjistili jsme při práci s našimi klienty, že v terénu přináší více výsledků, když:

Pokračovat ve čtení

PERSONÁLNÍ AUDIT

Personální audit odhalí nevyužité rezervy Vaší organizace

> Je personální řízení Vaší firmy správné?
> Máte přehled o personální situaci ve Vaší společnosti?
> Jsou skutečně všichni Vaši zaměstnanci užiteční?
> Potřebujete posoudit efektivitu procesů v oblasti lidských zdrojů?
> Umíte své zaměstnance dostatečně motivovat?
> Jsou vztahy uvnitř Vaší firmy kvalitní?
> Využíváte naplno potenciálu svých lidí?
> Jsou lidé u Vás pracující kompetentními pracovníky?

Pokračovat ve čtení

AUDIT FIREMNÍ KULTURY

Značná část podniků s českým kapitálem stále podceňuje význam firemní kultury
Audit firemní kultury jako nástroj zvyšování výnosů firmy

Všem selsky smýšlejícím lidem je jasné, že relativně spokojený a vedení firmy důvěřující zaměstnanec pracuje uvolněněji, rychleji, kreativněji, jeví více zájmu o spolupráci a komunikaci – tudíž je ve finále i produktivnější ve své práci (s menším množstvím vstupů generuje více výstupů). Přeloženo do češtiny: s menším množstvím času/zdrojů má lepší výsledky. Naproti tomu člověk pod enormním stresem, v atmosféře strachu, paralyzovaný chováním a komunikací šéfa, nikdy nemůže být tak výkonný a produktivní jako prvně jmenovaný. Takovýto „balíček nervů“ inklinuje k vyšší chybovosti, méně komunikuje, méně se odváží do náročnějších úkolů, sebevědomí má nízké, spíše hraje na jistotu a – slovy klasika – nebude se pouštět do žádných větších akcí. V konečném důsledku se pak produktivita – vstupy versus výstupy – diametrálně snižuje oproti atmosféře v relativně zdravé firmě.

Příčin, jak neproduktivní atmosféra ve firmě vzniká, je mnoho. Nejčastěji se přitom nejedná pouze o jeden osamocený faktor, ale o sérii či kombinaci dílčích faktorů, přičemž některé z těchto faktorů jsou logicky silnější než jiné, ale co je třeba říct především, valná většina faktorů vyvolávajících vznik neproduktivní atmosféry ve firmě mají něco, čemu říkám „spouštěcí moment“. Spouštěcí moment působí tak, že jakmile jednou začne působit jeden negativní prvek, přidá se dílčím způsobem další a další atd., až vznikne sestupná spirála zla, kupících se chyb a firemní kulturu ničících faktorů. Stačí jediný příklad – špatně vybraný či zvolený šéf do jednoho oddělení (neřku-li do top managementu) má za následek celou škálu doprovodných efektů. Rostoucí nespravedlnost, demotivace lidí, když vidí jeho špatný přístup a nekompetentnost, snižující se autorita vedení firmy v očích zaměstnanců (koneckonců vedení vybíralo tohoto šéfa) atd., atd.

Pokračovat ve čtení

MANAŽERSKÉ PORADENSTVÍ

Revitalizace firmy, ozdravení firmy a rozvoj firmy

Už jste si kladli otázky, jak s Vaší firmou dál? Vaše firma je provozuschopná, nemá žádné podstatné problémy? Přesto vnímáte, že Váš podnik nejede naplno, Vaši lidé mají na víc? Jste ve stresu, ve stavu přetíženosti či ve stavu trvalé vyčerpanosti? Panuje uvnitř Vaší firmy nedůvěra? Existuje u Vás ve firmě vysoká míra fluktuace zaměstnanců? Máte zhoršené cash-flow? Doba splatnosti faktur je dlouhá a odběratelé platí stále později? Máte dojem, že uvnitř Vaší firmy je špatná koordinace činností? Někdy máte pocit jako by Vaši lidé nevěděli, co mají dělat?

manaerPokud máte dojem, že na tyto otázky byste odpověděli vesměs kladně, potom by Vaší firmě zcela určitě pomohlo manažerské poradenství formou tzv. REVITALIZACE NEBOLI OZDRAVENÍ FIRMY. O co se jedná?

Ozdravení firmy je proces, v rámci kterého dochází ve spolupráci s naší firmou k drobným „opravám“ uvnitř firmy našeho klienta, tedy u Vás. Postupně společně řešíme všechny situace uvnitř Vašeho podniku tak, aby za určitý čas byly odpovědi na výše uvedené otázky opačné.

Pokračovat ve čtení

MARKETINGOVÉ PORADENSTVÍ

MARKETINGOVÉ PORADENSTVÍ

Na trhu je v České republice k dispozici nepřeberné množství firem poskytujících marketingové poradenství. Tyto firmy Vám nabídnou služby jako je marketingová analýza, průzkum trhu, vytvoření mediaplánu, marketingová komunikace, nákup médií, realizace reklamních kampaní,SEO optimalizace apod. Otázka zní: "Proč se neobracet na ně, a dát přednost naší firmě?" Možná si říkáte, že v podstatě nabízíme "to samé". V následujícím textu se Vám budu snažit dokázat, že ačkoliv nabízíme služby ve stejné oblasti - marketingové poradenství - výrazně se lišíme od běžných marketingových agentur a marketingových poradců.

Než Vám předložíme portfolio našich služeb v oblasti marketingového poradenství, rád bych se zastavil u jedné podstatné věci. Co naši firmu odlišuje od běžné marketingové agentury je především naše vědomí a znalost širších souvislostí. Nelze dělat dobrá marketingová opatření, pokud nepracujeme zároveň na celkovém obchodním kontextu dané firmy. V první řadě je tedy třeba marketingová analýza Vaší firmy. Jejím výsledkem je marketingová strategie. Dalším krokem je vědomí, že ruku v ruce s marketingovými opatřeními musí jít školení zaměřené na obchodní dovednosti a koučink obchodních zástupců. Tímto krokem se již dostáváme mimo dosah marketingového poradenství - do oblasti školení obchodních dovedností a koučinku.

Pokračovat ve čtení

REVITALIZACE FIRMY

Revitalizace versus restrukturalizace podniku

Vzhledem k tomu, že mnoho klientů a lidí obecně nemá zcela jasno ve významu základních pojmů, v krátkosti Vám je vysvětlíme. Jedná se zároveň o klíčové služby naší společnosti,, tzn. revitalizace firmy, ozdravení firmy, rozvoj firmy, restrukturalizace firmy.

Pokračovat ve čtení

Zůstaňte ve spojení

Pokud máte nějaký dotaz, chcete si popovídat,      

dát si se mnou šálek dobré kávy,

tak se neváhejte na mne obrátit.

Rád se Vám budu věnovat.

                          button-kontaktujte-mne                                button-facebook linkedin 

 

 Copyright © 2018 / Všechna práva vyhrazena                                                       Ochrana osobních údajů