fbpx

nove logo2

Budoucnost pracovního trhu bude dle odborníků silně spjata s celoživotním vzděláváním. I kvůli automatizaci, robotizaci a digitalizaci průmyslu bude růst důraz na rozvíjení měkkých dovedností. Ty přitom často poptávají i sami zaměstnanci, dychtiví pracovat na svém osobním rozvoji. Chcete-li, aby vámi nabízený program firemního vzdělávání vaše pracovníky zaujal a zároveň pomohl i samotné firmě, neměli byste opomenout například kurzy týkající se manažerských dovedností, obchodního psaní či zvládání stresu.

V posledních několika letech prochází globální i tuzemský pracovní trh prudkým vývojem. Zejména v souvislosti s nástupem Průmyslu 4.0 se pracovníci v podstatě všech odvětví musejí připravit na to, že chtějí-li být ve své práci úspěšní, bude je čekat nepřetržité, celoživotní vzdělávání. Zejména mladší generace s tím počítají, a navíc na svých dovednostech skutečně pracovat chtějí. Očekávají ale, že jim příležitosti ke vzdělávání nabídne zaměstnavatel. Firemní vzdělávání tak v současnosti patří k jednomu z nejžádanějších pracovních benefitů. Mezi nejpoptávanějšími dovednostmi pak kralují především takzvané měkké dovednosti. „Měkké dovednosti budou v příštích letech se sílící robotizací a automatizací hrát čím dál důležitější roli. Důraz na ně je kladen i vzhledem k proměňující se firemní kultuře – zaměstnanci čím dál více požadují pozitivní firemní kulturu založenou na respektu a spolupráci. Šéfové-diktátoři zkrátka nemají šanci u nich uspět. Leadeři se tudíž musejí učit jednat s lidmi, motivovat je, vést je s empatií,“ vysvětluje Jiří Jemelka, ředitel společnosti J.I.P. pro firmy, jež poskytuje revitalizace a interim management malým a středním podnikům. Které měkké dovednosti tedy nabídnout svým zaměstnancům, aby drželi krok s dobou a poptávkou, a zároveň byli přínosné pro jejich budoucí kariérní vývoj či třeba i spokojenost v práci?

1. Manažerské dovednosti

Manažerské dovednosti byly a jsou jednou z klíčových měkkých dovedností. Dobří manažeři mají dle mnohých studií i statistik zásadní vliv na spokojenost a zapojení zaměstnanců i na jejich udržení ve firmě. Například podle analytické platformy Culture Amp zaměřené na spokojenost zaměstnanců ve firmách s dobrým vedením plánuje zůstat 89 % pracovníků, zatímco ve firmě se slabým vedením jen 22 %.

2. Emoční inteligence

Emoční inteligence (EQ) je, mimo jiné, schopnost člověka rozpoznat a chápat své emoce i emoce druhých a umět zvládat a řídit projevy svých emocí. Vysoká EQ je potřebná především u zaměstnanců v oblastech prodeje, zákaznické podpory a rovněž u manažerů a leaderů, v jejichž případě výzkumy naznačují, že je EQ dokonce důležitější než jejich odbornost či IQ.

3. Obchodní psaní

Podle nedávného průzkumu společnosti Udemy specializující se na online firemní kurzy se 44 % oslovených manažerů vyjádřilo, že jim u absolventů vysokých škol nastupujících do zaměstnání nejvíce chybí dovednosti spjaté s psaním obchodních textů. Právě umění vytvořit kvalitní texty a dobře se vyjadřovat v psané formě přitom v době sociálních médií a intenzivní e-mailové komunikace rapidně nabývá na významu.

4. Prezentace, veřejné vystupování a vyjednávání

Pro řadu lidí je vyhlídka, že budou muset promluvit před velkým publikem – nebo i jen pár kolegy – stále noční můrou. Dovednosti spojené s prezentacemi a veřejným vystupováním jsou však stále častěji vyžadovány a postavit se před publikum musí pravidelně čím dál více lidí. Firemní kurzy zaměřené na řečnické dovednosti se tak dostávají do popředí zájmu. Společně s nimi pak roste důraz i na schopnosti vyjednávací. Ty se uplatňují nejen v obchodních jednáních, ale též i v komunikaci v rámci pracovního týmu. „Dobré vyjednávací schopnosti jsou nutností hlavně pro týmové lídry, kteří musejí zvládnout pohybovat se ve firemní kultuře, v níž se nyní více než přímé příkazy uplatňují principy kompromisu a kooperace. Dobrý lídr musí umět obhájit své názory a vyjednat podporu pro své návrhy,“ říká Jiří Jemelka.

5. Zvládání stresu

Chronický stres je v současné době jednou z nejrozšířenějších „civilizačních nemocí“ a jedním z jeho nejčastějších zdrojů je pak právě zaměstnání. Například podle studie institutu American Institute of Stress a společnosti Gallup z roku 2017 zažívá pracovní stres 80 % pracujících a celých 40 % kvůli němu muselo vyhledat odbornou pomoc. Firmy tak houfně nabízejí různé programy péče o mentální zdraví a mezi zaměstnanci jsou a i nadále budou velmi žádané kurzy zvládání stresu a úzkosti.

Zůstaňte ve spojení

Pokud máte nějaký dotaz, chcete si popovídat,      

dát si se mnou šálek dobré kávy,

tak se neváhejte na mne obrátit.

Rád se Vám budu věnovat.

                          button-kontaktujte-mne                                button-facebook linkedin 

 

 Copyright © 2018 - 2019 / Všechna práva vyhrazena                                                       Ochrana osobních údajů                                                  Prodej firem