fbpx

nove logo2

Revitalizace firmy, ozdravení firmy a rozvoj firmy

Už jste si někdy kladli otázky, co s vaší firmou dál? vaše firma je provozuschopná, nemá žádné podstatné problémy? Přesto vnímáte, že váš podnik nejede naplno, vaši lidé mají na víc? Jste ve stresu, ve stavu přetíženosti či ve stavu trvalé vyčerpanosti? Panuje uvnitř vaší firmy nedůvěra? Existuje u vás ve firmě vysoká míra fluktuace zaměstnanců? Máte zhoršené cash-flow? Doba splatnosti faktur je dlouhá a odběratelé platí stále později? Máte dojem, že uvnitř vaší firmy je špatná koordinace činností? Někdy máte pocit jako by vaši lidé nevěděli, co mají dělat?

manaerPokud máte dojem, že na tyto otázky byste odpověděli vesměs kladně, potom by vaší firmě zcela určitě pomohlo manažerské poradenství formou tzv. REVITALIZACE NEBOLI OZDRAVENÍ FIRMY. O co se jedná?

Ozdravení firmy je proces, v rámci kterého dochází ve spolupráci s naší firmou k drobným „opravám“ uvnitř firmy našeho klienta, tedy u vás. Postupně společně řešíme všechny situace uvnitř vašeho podniku tak, aby za určitý čas byly odpovědi na výše uvedené otázky opačné.

Zaměřujeme se na manažerské poradenství v rámci těchto oblastí uvnitř Vaší firmy:

 1. personální audit a následná realizace doporučených opatření
 2. marketingová analýza a následná realizace doporučených opatření
 3. finanční analýza a následná realizace doporučených opatření
 4. doporučení na zvýšení prodeje a následná realizace doporučených opatření
 5. manažerské poradenství
 6. školení zaměřené na manažerské dovednosti
 7. školení zaměřené na obchodní dovednosti
 8. koučink obchodníků a koučink manažerů
 9. procesní analýza a následná optimalizace procesů uvnitř vaší firmy
 10. analýza zásob a analýza skladového hospodaření a následná realizace doporučených opatření
 11. dodavatelsko-odběratelské vztahy
 12. osobní efektivita každého ze zaměstnanců
 13. komunikační dovednosti zaměstnanců
 14. image firmy, Public relations, propagace

Souhrnně řečeno, „ozdravení firmy“ je mírnější forma revitalizace firmy, během které neprobíhají žádné zásadní změny v činnosti lidí či podniku, na druhé straně se maximálně využívá potenciálu klientovi firmy. Jak? Sérií drobných úprav v procesech a v provozu organizace a v činnostech zaměstnanců. Cílem je maximální efektivita. Jakmile je dosaženo maximální efektivity fungování podniku a lidí, je vidět posun ve výsledcích. Zvýšení prodeje. Snížení nákladů. Zvýšení zisku. S tímto druhem revitalizace firmy má naše společnost bohaté zkušenosti.

EXISTUJE VŠAK JEŠTĚ JEDEN TYP PODNIKŮ, U NICHŽ JE MANAŽERSKÉ PORADENSTVÍ FORMOU REVITALIZACE FIRMY VHODNÉ...

Jedná se o firmy, které fungují naprosto zdravě. Mají dobré cash-flow, kladný hospodářský výsledek na konci účetního období. Je patrný růstový trend, pokud budeme porovnávat výsledky jednotlivých let. Ve firmě je dobrá atmosféra, lidé pracují na 100%, management je k lidem otevřený, panuje zde vzájemná důvěra. Fluktuace je nízká či téměř nulová. Management firmy pracuje na zdokonalování všech oblastí: prodej, marketing, provoz, administrativa, výroba..., vše funguje. Zdá se, že takové firmě nic nechybí.

A přesto, i zde umíme být prospěšní. V tomto případě se jedná o manažerské poradenství formou revitalizace firmy, které bychom mohli nazvat pracovně ROZVOJ FIRMY. Pokud si klient najme naši firmu za účelem rozvoje firmy, je naše práce paradoxně mnohem složitější než v případě OZDRAVENÍ FIRMY. Je těžké rozvíjet firmu klienta, která využívá maximum svého potenciálu. V této formě spolupráce s klienty jsme se však již také nejednou ocitli. V takovém případě je cílem naší spolupráce pomocí maximálně možné kreativity objevit:

 • neotřelá a fungující řešení, která přinesou firmě našeho klienta další odbytiště a zákazníky,
 • nové formy oslovení cílových skupin,
 • nové podoby reklamy a propagace,
 • další prodejní kanály,
 • zefektivnění výroby,
 • další motivaci vašich lidí,
 • ještě vyšší zefektivnění celkového chodu a organizace firmy, atd.

Jinými slovy, odborně řečeno, cílem naší spolupráce s klienty formou manažerského poradenství je v takovém případě multiplikace maxima klientovi firmy, lidsky řečeno: rozšíření obzorů. V této oblasti máme dostatek zkušeností. Často se totiž spolupráce (revitalizace firmy) s klientem přenesla z I.fáze, tzv. revitalizace firmy do II.fáze... další rozvoj firmy.

S důvěrou se tedy na nás obraťte a vyzkoušejte naše manažerské poradenství. Máte k dispozici na vyzkoušení kvality našich služeb měsíc spolupráce s námi, odborné práce na vaší firmě. Po 30ti dnech se rozhodnete - buď budete pokračovat (a uhradíte nám ex-post první fakturu za naše služby), nebo se rozhodnete nepokračovat ve spolupráci s námi a poté, bez nároku na odměnu, vaši firmu opustíme. Veškeré riziko je na nás, veškerý užitek směřuje k vám. Volejte 603 995 052. Manažerské poradenství pro vás.

 

Zůstaňte ve spojení

Pokud máte nějaký dotaz, chcete si popovídat,      

dát si se mnou šálek dobré kávy,

tak se neváhejte na mne obrátit.

Rád se Vám budu věnovat.

                          button-kontaktujte-mne                                button-facebook linkedin 

 

 Copyright © 2018 - 2019 / Všechna práva vyhrazena                                                       Ochrana osobních údajů                                                  Prodej firem