fbpx

nove logo2

V minulých dílech jsme se věnovali několika zásadním tématům souvisejícím s úspěchem vašeho byznysu. V následujících dílech se podíváme na některé praktické způsoby, jak dosahovat toho, co je pro vaše podnikání nejdůležitějším prvkem, neboť bez něho nepřežijete – tím je zisk. Nabídnu vám postupně sérii tipů, jak zvyšovat čistý zisk v podnikání a vést firmu k prosperitě.

V následujícím textu získáte nejpraktičtější metody zvyšování čistého zisku kteréhokoli podniku. Jedná se o praktický návod, jak provádět věci, které je nutné podniknout, a jež budou mít přímý vliv na zvýšení čistého zisku. Tento návod není univerzální, je v něm ale dostatek námětů, aby poskytl každé firmě impulsy ukazující správný směr. I kdybyste z těchto námětů použili polovinu, docílíte jistě většího čistého zisku, než dosahujete právě nyní.

Z mého pohledu i zkušeností mnoha firem patří mezi základní zásady zvyšování zisku firmy následující, na první pohled ne příliš srozumitelná zásada: ZBAVTE ŘEDITELE FIRMY POKUD MOŽNO VŠECH AUTOMATICKÝCH PRACÍ. Pokud jste zároveň majitelem i „ředitelem“ firmy, bez ohledu na velikost vaší firmy, vaše firma nemá šanci růst, prosperovat a být dlouhodobě zisková v situaci, když děláte všechno… neboť děláte všechno a nic. Vezměte si to takto. Ředitel firmy je ústřední postavou, čistý zisk závisí především na něm. Je osou, kolem níž se otáčí celý podnik. Jeho rozhodnutí mohou znamenat tisícové zisky nebo ztráty. Firma směřující k zvýšené výkonnosti musí mít lídra v podobě člověka, který má nadhled a který bude této aktivitě věnovat dvě třetiny svého času a veškeré své energie, přemýšlení a práce. To nemůže činit, pokud je zaměstnán každodenními provozními povinnostmi. Pokud to jen trochu lze, delegujte co nejvíce opakujících se činností na druhé lidi (možno i formou outsourcingu, např. účetnictví atd). Chcete-li mít čistou hlavu na podnikání, musíte se zbavit všech podrobností a maličkostí, které vás zaměstnávají. Pozor. Neříkám, že drobnosti a maličkosti nejsou důležité. Jsou. Ale pokud je jen trochu může dělat někdo jiný, neřešte je vy. Lze učinit jen velmi málo činností pro zvýšení čistého zisku, dokud jste jako šéf firmy zároveň součástí automatického dennodenního mechanismu firmy.

Zbavte se myšlenky, že bez vás to v provozu nepůjde.

Řpeněžní ziskyíká se, že za dividendami stojí vždy člověk, dividendy jsou osobní. Jakmile se firma stane doménou byrokracie, zisk mizí - a čím je firma větší, tím víc ji pohlcuje zaběhlá standardizovaná rutina. Vy jako šéf musíte být nad firmou, pracovat na ni, nikoliv v ní. Pak máte šanci z nadhledu posuzovat nastavení systému uvnitř vaší firmy, pak máte šanci zabraňovat rostoucí byrokracii ve vaší firmě, pak máte šanci hledat nové a efektivnější způsoby, jak podnikat a váš byznys rozvíjet. Někdo zkrátka musí vyjít nad rutinu a jediný člověk, který to může učinit, je šéf podniku – vy. Vy sami musíte začít sami u sebe, musíte zvýšit svou efektivitu – a měřítkem vaší efektivity je:

  1. množství vykonané práce / čas,
  2. tržby / náklady,
  3. počet nesnází / počet vyřešených nesnází.

Mnozí šéfové mají pro podnik 5x větší cenu, než mzda, kterou dostávají. Efektivní a výkonný ředitel může být pro podnik nejlevnějším zaměstnancem, on a jeho rozhodnutí vytvářejí zisk, on vkládá nový život, energii a ducha spolupráce do každého oddělení a koutu firmy. Aby tak mohl učinit, musí se zbavit všech detailů a provozních věcí a musí se soustředit na věci, které opravdu posouvají firmu systematicky dál.

Pokud jste živnostníkem, který nemá zaměstnance, a chcete svou živnost rozvíjet, platí pro vás to samé pravidlo, byť mírně upravené. Dokud si nemůžete dovolit zaměstnance, snažte se alespoň strukturovat váš pracovní čas tak, abyste v rámci pracovního týdne pravidelně našli prostor na klíčové činnosti, které mohou vaší firmu posouvat – zaměřte se pravidelně na strategii, obchod, marketing, hledání způsobů, jak rozvíjet vaší firmu

Druhou základní zásadou pro zvyšování zisku firmy je: ŘEŠETE NEPŘÍJEMNÉ SKUTEČNOSTI A PROBLÉMY. Praktický a pragmatický člověk bojuje s nepříjemnými fakty, jeho cílem je zvládnutí faktů, nikoliv pouhé sbírání faktů a už vůbec ne popírání faktů. Především poznejte nejhorší problém, který se vám staví v podnikání do cesty, zodpovězte si otázku: JAKÝ JE NEJVĚTŠÍ PROBLÉM MÉHO PODNIKU/ŽIVNOSTI?" Nikdo se  nedoví všechna fakta, dokud po nich sám osobně nepátrá. Pokud jste mimochodem zabředlí do operativy, nemáte ani čas po takových věcech pátrat. Většinou „pouze“ hasíte požáry/problémy. SEPIŠTĚ SI DESET NEJVĚTŠÍCH PROBLÉMŮ VAŠEHO PODNIKU/ŽIVNOSTI A OZNAČTE NA TOMTO SEZNAMU PRIORITY. Pokud nerostou, nebo dokonce klesají Vaše zisky, neviňte nikoho jiného - berte zodpovědnost na sebe a věřte, že příčinou jsou tyto základní oblasti:

  1. zanedbávání povinností,
  2. plýtvání,
  3. nedostatek spolupráce,
  4. omezenost díky vyjetým kolejím.

Základním předpokladem pro zvýšení zisku je řešení problémů. V prvé řadě se zaměřte na řešení problémů zákazníka, rád vám za dobré řešení zaplatí. Poté se postupně zaměřujte na všechny problémy podle priorit, s nimiž se potýká váš podnik/živnost a jež jste si vypsali na papír. Po letech strávených v podnikání si myslím, že nejpřiměřenější odpověď na otázku „KDO JE PODNIKATEL?“ zní:  Je to člověk, kolem dokola obklopený nesnázemi a problémy, které řeší… Nesnáze a problémy nejsou vysokou, nepřekonatelnou betonovou zdí. Lidé, jimž jdou zisky dolů, často, když narazí na nesnáze, dojdou k nim a zanechají na nich výstražnou tabulku s nápisem "Nemožné". Produktivní lidé, kteří prospívají, přijdou k nesnázi/problému, studují ho zprava, zleva, zevnitř, zvenku, pak se rozběhnou a skočí… kdo umí řešit problémy a nesnáze druhých i své, tomu zisky dost pravděpodobně stále a kontinuálně rostou. Příliš mnoho podnikatelů a živnostníků chce dnes něco za nic. Staňte se specialisty na zdolávání nesnází a problémů, zvláště v dobách tísně buďte odvážného ducha, neděste se. Pamatujte na slova ocelového magnáta Andrew Carnegiho:

„Mým konkurentům stydly nohy, kdykoli nastaly krušné časy. Mně však nikoliv, prostě z toho důvodu, že jsem věřil v ocel."

Staňte se mužem/ženou víry!!!

Přemýšlejte nad Carnegiho strategií - zvyšovat produkci a prodej v dobách dobrých a zdokonalovat/zefektivňovat provoz a vykupovat své konkurenty v dobách zlých. V podnikání prožijete tucet zlých dob, vašim úkolem je z každé něco získat! Sepište si ty největší problémy svého podniku a pak je začněte podle priorit řešit!!!

Sepište si problémy, které mají vaši zákazníci, co řeší nákupem Vašich produktů/služeb a pak je řešte a řešte je lépe! Čelte nepříjemným faktům, pátrejte po nich, obraťte se k nim čelem a řešte je. Vaše firma prodělává, tržby klesají, náklady rostou? Vypátrejte proč! Používejte metodu 5x proč? Ptejte se proč jsou vaše výsledky nízké. Odpověď opět podrobte otázce Proč?...A tak pokračujte 5x za sebou, tak se často dostanete až k jádru problému. Čelte nesnázím, čelte svým obtížím, čelte věcem, jež jsou nemožné… Zamýšlejte se celkově více nad svou firmou z pozice podnikatele a méně z pozice řadového zaměstnance, kterým v mnoha případech samozřejmě také jste. Ale zatímco většina zaměstnanců přemýšlí jako zaměstnanci a není na tom nic divného, mnozí podnikatelé nepřemýšlí jako podnikatelé, ale rovněž jako zaměstnanci. Pokud však nepřijmete svou roli podnikatele, nikdo jiný to za vás ve vaší firmě neudělá a ani udělat nemůže – to by si pak rovnou mohl založit firmu svou.

V příštím díle si řekneme něco o přístupu alá. „Co je nejdůležitější pro firmu?“ a proč je hledání nových způsobů jak podnikat důležitější než kapitál, který k podnikání potřebujete.

Zůstaňte ve spojení

Pokud máte nějaký dotaz, chcete si popovídat,      

dát si se mnou šálek dobré kávy,

tak se neváhejte na mne obrátit.

Rád se Vám budu věnovat.

                          button-kontaktujte-mne                                button-facebook linkedin 

 

 Copyright © 2018 - 2019 / Všechna práva vyhrazena                                                       Ochrana osobních údajů                                                  Prodej firem