fbpx

nove logo2

Jedná se o přesně stanovený rozvrh, podle kterého se obchodník řídí. Měl by přispět v podnikání nejenom pro rozjezd, ale také by měl obchod i nadále rozvíjet. Je vhodný jak pro začínající obchodníky, tak pro stávající firmy. Pomocí obchodní strategie si podnikatel zodpoví otázku, čeho chce během svého byznysu dosáhnout.

Obchodní strategie prezentuje plány, volby a rozhodnutí vedoucí společnost k větší ziskovosti a úspěchu. Promyšlená a jasně určená strategie zajišťuje potenciál komerčního zdaru. Podnikatelský plán může být úspěšný jedině tehdy, pokud daný produkt nebo služba poskytne užitek zákazníkovi. Proto je potřeba zodpovědět si otázku: Jaké hodnoty, potřeby a očekávání má a bude zákazník mít?

Před formulací samotné strategie je pro podnik důležitá analýza vnitřních a vnějších rizik, trhu a konkurence. Analýzou lze pověřit specializovanou agenturu.

Při sestavování korektního byznys plánu je podstatná objektivita. Strategie musí být sestavena tak, aby podnik dokázal reagovat na vnější změny, ke kterým patří dodavatelé, zákonodárství i samotní zákazníci. Je nutné, aby obchodní strategie dokázala také reagovat na kroky konkurence. Obchodní strategie by měla zahrnovat následující složky:

  1. Charakteristika oblasti byznysu: služby, výrobky, trhy a poslání.
  2. Popis produktu / služby a jejich přínosu.
  3. Krátkodobý a dlouhodobý cíl.
  4. Vymezení finančních prostředků a určení si potenciálního zisku.
  5. Určit si cílovou skupinu zákazníků.
  6. Jaké pracovníky do firmy přijmout.
  7. Promyšlení potřeby nemovitosti.
  8. Volba způsobu, který podnikatel bude využívat k otevírání a uzavírání obchodů.
  9. Stanovit si formu konkurenčního boje.
  10. Zvolit si čas pro obchodování.

Podnikatelský plán je často vyžadován v bankách při žádosti o úvěr.

Zůstaňte ve spojení

Pokud máte nějaký dotaz, chcete si popovídat,      

dát si se mnou šálek dobré kávy,

tak se neváhejte na mne obrátit.

Rád se Vám budu věnovat.

                          button-kontaktujte-mne                                button-facebook linkedin 

 

 Copyright © 2018 - 2019 / Všechna práva vyhrazena                                                       Ochrana osobních údajů                                                  Prodej firem