fbpx

nove logo2

V současné době všichni zažíváme plno změn, nepřehledných situací a chaosu vyplývajícího z rychle se měnícího ekonomického a spotřebitelského prostředí. O to víc je nutné stabilizovat a vést firmy soustředěnějším a preciznějším způsobem. Je důležité omezit chybovost nebo ji dostat alespoň na pomyslné minimum a zkvalitnit metody a tvorbu marketingových strategií. To je dnes nepřehlédnutelná a nepominutelná potřeba všech dobrých podnikatelů a firem.

 


Abychom se měli od čeho odpíchnout, v prvé řadě potřebujeme znát současné „status quo“ firmy. Co lepšího, měřitelnějšího a objektivnějšího existuje než analýza marketingu vaší firmy. Je přece potřeba znát všechny aspekty, které vedou váš podnik k úspěchu nebo naopak odhalit její slabá místa. V podstatě se dá říct, že z podrobné analýzy marketingu můžeme zjistit nejen silné a slabé články našeho podnikání, ale jasně nám z toho vyplyne i pořadí, v jakém se do potřebných změn pustit. Kvalitní marketingová analýza používá určité nástroje pro zjištění stavu jednotlivých segmentů podnikání. Nejdůležitější je SWOT analýza, protože má nejen strategický význam, ale poskytuje komplexní vhled do analýzy vnitřního a vnějšího prostředí. Tím, že je prezentována v matici, je na první pohled přehledná, stručná a zároveň komplexní. Je nepostradatelná při tvorbě marketingové strategie a postupů z ní vyplývající. Už samotná zkratka SWOT napovídá o jaké ukazatele či množiny v ní jde. Strenghts – silné stránky, Weaknesses – slabé stránky, Opportunities – příležitosti, Threats – hrozby.

Mohli bychom být v pokušení zpracovat si SWOT analýzu sami. Ale to, že je přehledná, z ní nedělá jednoduchou záležitost a z nás odborníky na posouzení a provázanost jednotlivých ekonomických jevů. Externí firma vám pomůže zpracovat data a výstupy tak, že budete na konci „držet v ruce“ jasně připravenou a naplánovanou strategii, která vaši firmu vyvede z krize, zlepší nebo zvýší stávající prodej, revitalizuje a zefektivní jednotlivé procesy, optimalizuje marketingové kanály a udrží nebo získá nové zákazníky.

Pravidelné analýzy marketingu pomáhají firmám pružně a rychle reagovat na změny trhu, požadavky klientů, zákazníků, a pomáhají jim rychle zavádět nové technologie a poznatky do praxe.

Zůstaňte ve spojení

Pokud máte nějaký dotaz, chcete si popovídat,      

dát si se mnou šálek dobré kávy,

tak se neváhejte na mne obrátit.

Rád se Vám budu věnovat.

                          button-kontaktujte-mne                                button-facebook linkedin 

 

 Copyright © 2018 - 2019 / Všechna práva vyhrazena                                                       Ochrana osobních údajů                                                  Prodej firem