fbpx

nove logo2

 1. Můžete něco zlepšit tím, že to změkčíte? Mnoho materiálů se stalo prodejnými teprve tehdy, když byly změkčeny (např. umělé hmoty a látky).
 2. Můžete něco změkčit v přeneseném slova smyslu, abyste to zlepšili? Nároky a formulace, které vypadají příliš tvrdě, lze "změkčit", stejně jako náladu vůči jiným lidem (firemní personální politika) nebo i vůči sobě samému. Můžete dosáhnout zlepšení větší tvrdostí? Například tvrdší legování (přidávání přísad do slitiny kovů pro dosažení lepších vlastností) kovů vedlo k převratným novinkám.
 3. Můžete něco v přeneseném slova smyslu "přitvrdit"? Například lze přitvrdit náladu vůči sobě samému, sportovní trénink nebo vedení čar na výkresu.
 4. Můžete věc, kterou chcete zlepšit, učinit snadněji k dostání, snadněji přístupnou, použitelnou? Udělat věc poněkud snáze přístupnou, to je jistý způsob, jak zvýšit její hodnotu.
 5. Můžete něco zjednodušit? Provést méně komplikovaně? Stoupne tím poptávka, dosáhne se tím podstatné slevy?max2
 6. Jaké zvláštní změny by měly být provedeny, aby se změnilo to, co podněcuje stížnosti? Taková změna často způsobí přímo úžasné zlepšení. Můžete změnit nebo zlepšit barvu? Barva ovlivňuje nejen naše vnímání krásna, má i psychologický účinek. Psychologie barev je další oblastí s neomezeným polem působnosti. Prodává se výrobek lépe, jestliže je nabízen v balení s modrým pozadím? Pracuje se s větší chutí v místnosti se žlutými tapetami? Můžete změnit a zkvalitnit materiál? Existuje tak nesmírně mnoho druhů materiálu s tak pozoruhodně rozličnými vlastnostmi, že máte takřka neomezené možnosti pro zlepšení skoro všeho, co se vyrábí. Hledejte proto nové suroviny a nové kombinace známých nebo právě vyvíjených materiálů.
 7. Jaké změny ve výrobním postupu mohou zvýšit kvalitu, odbyt výrobků/služeb? Mohou tím poklesnout náklady, množství odpadních surovin či doba potřebná k výrobě? Jaké změny jsou nutné v personální oblasti? Potřebujete více - méně lidí? Potřebujete speciální odborné pracovníky? Existují vzdělávací nebo školící programy, kurzy nebo školení (či knížky), které by mohli být užitečné? Jsou dotyčné osoby dostatečně vnitřně motivované? (vnitřně znamená, že v tom sami vidí smysl, "proč", vnější motivace = peníze a osobní výhody)
 8. Jaká zlepšení jsou možná už při plánování? Zjistíte, že při správné kontrole lze zkvalitnit každé plánování minimálně v deseti bodech. 
 9. Jaké změny v rozdělení času by mohly vést k větší účinnosti nebo efektivnějšímu využití lidské pracovní síly nebo k vytvoření lepší pracovní atmosféry? Dalo by se časovým posunem optimalizovat využití strojů nebo prostoru a napomoci k poklesu průběžných nákladů? Existují tak drahá zařízení, že se mohou rentovat pouze při čtyřiadvacetihodinovém využití. Jak můžete optimalizovat trvání jednotlivých pracovních úkonů, zlepšit rozdělení práce a odstranit alespoň částečně kritická místa při pracovním procesu.
 10. Jak můžete zlepšit pracovní výsledky, znásobit je? Překročení výsledků je dobré, lepší však je jejich znásobení.
 11. Jak lze již existující atraktivní zvláštnosti určité věci dotvořit tak, aby se ještě zvážila jejich přitažlivost?
 12. Může to, co chcete zlepšit, získat, když tomu změníte formu, tvar? Tisíce výrobků se už pouze změnou tvaru účinně vylepšily, staly se lépe použitelnými, zřetelněji rozpoznatelnými, lépe prodejnými. Promyslete si tuto otázku a také v přeneseném slova smyslu: nemůžete dosáhnout více změnou formy svého vystupování, svého chování?
 13. Co můžete vynechat, abyste dosáhli výhodnějších výsledků? Budete překvapeni, kolik nepotřebných úkonů a zbytečné námahy lze ušetřit, jestliže začnete vážit nutnost rutinních postupů, které jste převzali a jsou zdánlivě nezbytné, a odbourávat je. Měli byste vytyčit striktní hranice? Někdy představují hranice užitečnou a dokonce nezbytnou kontrolu, jež vám umožní zvládnout určité situace (např. hranice v rozpočtu a nákladech, strop pro časovou a pracovní náročnost, meze tolerance atd.).
 14. Jak bysto mohli to, co si přejete zlepšit, modifikovat (obměnit, přizpůsobit) - tedy pouze lehce pozměnit, bez jakýchkoliv drastických zásahů, které dosud buď nelze doporučit, nebo si je nepřejete? Čas od času mají už malé korektury senzační výsledky. Jak můžete odstranit nebezpečí a postarat se o větší jistotu? Tím se dotknete jedné z největších lidských potřeb - touhy po jistotě.
 15. Jak spojit to, co chcete zlepšit, s jinou věcí, která má již na trhu dobrý zvuk? Kombinované nabídky nebo spojení podniků za společným účelem poslouží často k oboustranné spokojenosti a přinese mnohdy pozoruhodné výsledky. Jak byste mohli vylepší image? Lidé, organizace, výrobky, všechny možné věci jsou posuzovány podle toho, jak vypadají. Vnější vzhled ovlivňuje často hodnocení - bohužel. Nemá však smysl tuto skutečnost ignorovat.
 16. Jak můžete vystupňovat aktivitu? Staré přísloví říká: I malý čin je více nežli pouhé řeči. A to platí dodnes. Takřka každou aktivitu lze ještě znásobit. Pamatuj na radu P. Getyho: "Více se snažit". Aplikuj tuto metodu následujícím stylem: Nejprve se více namáhejte… Pak se namáhejte více nežli předtím… Pak se namáhejte ještě více a ještě více nežli dříve. Neustálé snažení povede postupem času ke znásobení snah a se znásobeným účinkem těchto snah je to stejné jako s úroky - výnos z nich je neustále větší. Tento postup se nazývá také pyramidovým systémem. Princip tohoto systému lze aplikovat na cokoliv - na práci, na peníze, na investice, na osobní nasazení,

 

Zůstaňte ve spojení

Pokud máte nějaký dotaz, chcete si popovídat,      

dát si se mnou šálek dobré kávy,

tak se neváhejte na mne obrátit.

Rád se Vám budu věnovat.

                          button-kontaktujte-mne                                button-facebook linkedin 

 

 Copyright © 2018 - 2019 / Všechna práva vyhrazena                                                       Ochrana osobních údajů                                                  Prodej firem