fbpx

nove logo2

 1. Co chcete vylepšit? Věcnou situaci, nějaký předmět, výrobek, nebo organizační formu, plán nebo postup - o co přesně se jedná?
 2. Jak definujete problém a svůj cíl?
 3. Jaký je okamžitý stav?
 4. Kdo nebo co je za současný stav zodpovědný, komu jeho řešení přísluší, kdo nebo co jej způsobilo? Proč? Kdy? Kdo? Jak?
 5. Co má - může, smí nebo musí - být pro to nebo proti tomu uděláno?
 6. Kdo má co udělat? Pouze vy sami? Nebo musíte přimět jiné, aby s vámi spolupracovali, aby vám pomohli?max1
 7. Proč je nutné zlepšení? Kdy?
 8. Jak lze na situaci, předmětu, výrobku, organizační formě, plánu, postupu - zkrátka na tom, čím se zabýváte - něco zlepšit? Ihned si poznamenejte, co vás napadne, dříve nežli budete odpovídat na další otázky.
 9. Může to, co chcete zlepšit, získat nebo se zlepšit tím, že se zvětší? Zvětšení pomohlo už častokrát. Jen si vzpomeňte na "balení pro domácnost" u čistících prostředků a potravin, ale myslete také na budovy, stroje lodi (tankery!) a mnoho jiného. Zkuste uvažovat ve velkých dimenzích!
 10. Můžete docílit zlepšení tím, že použijete větší množství? Volby se vyhrávají větším počtem volebních hlasů. Na rychle rostoucích obratech udělal jmění například potravinářský průmysl či firmy zabývající se dodávkou nápojů - balení po dvou, po čtyřech a šesti podstatně zvýšila obrat. Organizace expandují a zvětšují se díky vzrůstajícímu počtu členů. Každá reklama je zaměřena na to, aby rozmnožila počet čtenářů, diváků a posluchačů, kteří by si měli nabízený výrobek zakoupit. Početní zvýšení je v mnoha oblastech bezpečný způsob, jak docílit zlepšení. Pomohlo by, kdyby se počet snížil? Snížené počty kusů jsou mnohdy stejně důležité jako zlepšení kvality, úspornější zpracování, zvýšený účinek, snížené náklady. Měli byste tedy zcela plánovitě uvažovat o tom, zda by nemohlo být výhodné snížit počet něčeho (jednotlivých součástek, náhradních dílů, zásob na skladu, jednotlivých pohybů, jednotlivých dodávek, postupů, výrobních kroků, výrobních postupů atd.).
 11. Dalo by se něco zlepšit tím, že byste to zkombinovali s jinou věcí? Možnosti vylepšení díky kombinování jsou přímo neomezené. Pračky se zabudovanou sušičkou, lednička se zabudovaným mrazicím boxem, pohlednice s natištěnou známkou - to jsou zcela banální příklady. Existují ještě tisíce dalších.
 12. Co lze vynechat, aby se docílilo větší účinnosti, snížily se náklady, něco se zjednodušilo (pracovní postup, hovorová formulace, inzerát atd.).
 13. Můžete něco zdokonalit tím, že zvýšíte tempo? Větší rychlost zvyšuje produktivitu a většinou snižuje náklady. Můžete nějaký pracovní postup urychlit?
 14. Můžete zvýšit kvalitu, bezpečnost a snížit zmetkovitost, náročnost na materiál nebo stres pracovníků tím, že snížíte tempo?
 15. Můžete zoptimalizovat kontrolní postupy? Jak? Kontrolní postupy nabízejí netušené možnosti.

 

Zůstaňte ve spojení

Pokud máte nějaký dotaz, chcete si popovídat,      

dát si se mnou šálek dobré kávy,

tak se neváhejte na mne obrátit.

Rád se Vám budu věnovat.

                          button-kontaktujte-mne                                button-facebook linkedin 

 

 Copyright © 2018 - 2019 / Všechna práva vyhrazena                                                       Ochrana osobních údajů                                                  Prodej firem