fbpx

nove logo2

Chcete-li být skutečně efektivními "komunikátory", je třeba se s odhodláním pustit do studia komunikace. To neznamená zabořit hlavu do chytrých knih na téma komunikace, ale skutečně začít na sobě pracovat- být pilný! Žádný učený z nebe nespadl a ani ten nejpříjemnější člověk, se kterým se setkáte a se kterým se Vám tak dobře mluví, nedostal veškeré své komunikační dovednosti jen tak do vínku. Často se za jeho komunikační schopností skrývá tvrdá práce. Buďte i Vy pilní v práci na sobě! To je úvodní lekce v rámci tématu efektivní komunikace.

komunikaceNež se tedy zaměříme na to, co je to efektivní komunikace a jaká je její podstata, pojďme si nejdříve přiblížit významově slovo píle, protože toto slovo obsahově úzce souvisí s pojmem práce. A hovoříme-li o práci na efektivní komunikaci, mohli bychom zrovna tak hovořit o píli. Různí lidé mají často mnoho přirozených vlastností, které jim pomáhají  vyniknout v určité oblasti. Faktem je, že píle mezi tyto přirozené vlastnosti vesměs nepatří. Na rozdíl od různých tužeb, jak co nejrychleji uspokojit sám sebe (v tom jako by byl skoro každý člověk téměř mistrem). Lidé obecně chtějí dostat, co nejvíce mohou, s co nejmenším úsilím a ještě pokud možno okamžitě. 
králJednou jeden král dal svým mudrcům úkol - sepište mi do jedné knihy veškerá moudra, která jste schopni dát dohromady. Mudrci pracovali dlouhé týdny, až přišli před krále s mnoha svazky knih na téma "moudrost". Král jejich práci odmítl a řekl, že je potřeba, aby svou práci ztenčili na jednu knihu. Mudrci se dali znovu do práce a po čase přišli s jednou velmi "tlustou" knihou. Znovu jim král jejich práci vrátil, tentokrát s důrazným napomenutím, aby se vrátili pokud možno s co nejmenším obsahem knihy na téma moudrost. Mudrci se za nějaký čas opět vrátili před krále, kniha byla výrazně tenčí, ale králi se jejich práce znovu nelíbila. Dal jim tedy úkol znovu, a tentokrát je vyzval, aby veškerou svou moudrost shrnuli do jedné věty. Mudrci odcházeli od krále plni rozpaků a navzájem si s povzdechem říkali: "Což je možné vložit veškerou moudrost do jedné věty?" Dlouho se namáhali, dlouho se dohadovali a nakonec za dlouhé týdny předsoupili před krále. "Králi, Tvůj úkol je nadmíru obtížný. Je téměř nemožné dostat veškerou moudrost do jedné věty. Ale chceš-li slyšet, k čemu jsme dospěli, pak tedy věz, že toto je veškerá naše moudrost shrnutá do jedné věty..." "BEZ PRÁCE NEJSOU KOLÁČE."

Tento příběh by nám měl připomenout, a často to opakuji, že lidé se nerodí úspěšnými obchodníky, podnikateli, manažery, pracovníky v jakékoliv jiné oblasti či oboru. Lidé se nerodí úspěšnými umělci, herci či učiteli. Lide se STÁVAJÍ úspěšnými ve svých oborech. A ona událost - že se někdo někým stane - se jen tak sama neuděje. Je potřeba práce, píle! Opravdu, bez práce nejsou koláče! Tak tedy vězte, že pokud chcete být schopnějšími v tom, jak lépe a snadněji komunikovat s druhými, čeká Vás tvrdá práce. Je třeba osvojit si a vytrvalostí i získat  základy úspěšné komunikace. Je třeba vnést do své komunikace kreativitu a vytrvalost do učení, jak lépe komunikovat.

A na závěr dnešní lekce si uvědomme důsledky toho, jak je na tom ten, kdo  komunikaci skutečně ovládá... jen si povšimněte, zda stojí za to být opravdu dobrým komunikátorem. Podívejte se kolem na lidi, kteří jakýmsi způsobem vyčnívají, ať už jsou v obchodě, v politice či jen v určitém místním kolektivu. Jejich schopnost efektivně komunikovat s druhým jim přináší mnohé výhody.

 1. jejich komunikace jim dodává větší produktivitu
 2. díky svým komunikačním schopnostem kontrolují situace, místo aby situace kontrolovaly je
 3. díky svým komunikačním schopnostem jsou rozhodně víc spokojeni v životě
 4. získávají respekt, uznání a autoritu
 5. zažívají rostoucí úspěch
 6. jsou schopni dotahovat věci do konce
 7. motivují lidi kolem sebe k činům
 8. druzí je vyhledávají a cítí se v jejich okolí dobře

Nejsou už jen tyto důvody pádným argumentem pro to, abychom na svých komunikačních dovednostech "zapracovali"? Zdá se, že čím lépe člověk komunikuje, tím lépe žije... žije naplněnějším životem. A žít plnější život přece  stojí za trochu námahy, ne?

Pokud by Vás výše uvedené pozitivní důvody nepřesvědčili o tom, že stojí za to s veškerou svou pílí pracovat na zlepšení svých komunikačních dovedností, pak se ještě podívejme, co z největší pravděpodobností čeká na ty, kteří nedokáží tak efektivně komunikovat:

 1. dost pravděpodobně Vás budou ovládat druzí lidé 
 2. v komunikaci budete "tahat" za kratší konec
 3. velice těžko budete někoho přesvědčovat o svých myšlenkách - a to může vést až k Vaší frustraci
 4. nedostane se Vám potřebného pochopení
 5. Vaše úsilí na určitých projektech či na nějakém díle bude mít rozhodně menší výsledky v porovnání s těmi, kdo dokáží dobře své plány a výsledky odprezentovat
 6. těžko nadchnete či jinak namotivujete lidi kolem sebe

Zvažte i tyto důvody. A pusťte se do práce na sobě v tom, jak lépe komunikovat.

 

 

 

Zůstaňte ve spojení

Pokud máte nějaký dotaz, chcete si popovídat,      

dát si se mnou šálek dobré kávy,

tak se neváhejte na mne obrátit.

Rád se Vám budu věnovat.

                          button-kontaktujte-mne                                button-facebook linkedin 

 

 Copyright © 2018 - 2019 / Všechna práva vyhrazena                                                       Ochrana osobních údajů                                                  Prodej firem