fbpx

nove logo2

Váš obrovský nárůst tržeb a růst podniku přijde ruku v ruce s Vaši schopnosti najít či vytvořit něco, čemu říkám tzv. KLÍČOVÉ ŘEŠENÍ.

Co je klíčové řešení?

"Klíčové řešení" je nekonvenční způsob, čerstvost myšlení, lepší, vyšší způsob, jak něco dělat. Jsou to dramatická zlepšení v každé oblasti Vašeho podnikání, které Vám přinesou víc efektivity, víc účinnosti, víc klientů, víc produktivity a víc užitku i inspirace pro Vaše klienty i zaměstnance.

I když souhlasím s výrokem jednoho obchodního partnera, s kterým jsem nedávno měl tu čest jednat: "Kšeft, to je tvrdá práce a dar od Boha.", přesto zastávám zároveň tento názor:

CELÉ TAJEMSTVÍ ÚSPĚŠNÉHO OBCHODU JE V TĚCHTO SLOVECH: DĚLAT HO MOUDŘEJI, NE TVRDĚJI. DĚLAT HO CHYTŘEJI, NE PRACNĚJI!

Business strategie, která je užívaná v jednom odvětví, může mít při použití v jiném odvětví, kde ještě nikdy nebyla dřív použita, efekt „atomové bomby“. Aby se podnikatel stal leaderem v oboru:

 • nesmí dělat vše stejně jako ostatní
 • musí vidět přehlížené příležitosti, které ostatní nevidí

key1Ač Vás neznám, je velmi pravděpodobné, že trávíte velmi málo času studiem nejvíce úspěšných, inovativních a ziskových nápadů lidí z jiných oborů, které používají, aby jejich firmy rostli.
NYNÍ A TEĎ...
Pokud se začnete zaměřovat na úspěšné praktiky, užívané v jiných oborech, budete překvapen, jak jednoduše můžete tyto myšlenky použít pro Vaši vlastní situaci v podnikání. Náhle uvidíte výrazně lepší a jednodušší cesty k vytvoření výrazně lepších výsledků. Za stejný čas, za stejné náklady, se stejnými lidmi a stejným finančním kapitálem... budete dosahovat výrazně vyšších tržeb a nižších nákladů – a to znamená vyšší čistý zisk! Rychlejší obrátku! Rychlejší návratnost investic!!!

KLÍČOVÉ ŘEŠENÍ/PRŮLOMOVÉ ŘEŠENÍ:

 • přináší v marketingu 2-3x vyšší výsledky v prodeji při tom samém či nižším úsilí
 • mění Váš produkt z obyčejného výrobku na ceněné vlastnictví věci, kterou nikdo jiný nemůže trhu nabídnout (ani ji přímo konkurovat)
 • Vám umožní kontrolovat Váš podnik s menším počtem lidí, s menším množstvím výplatních páse, s menšími zmatky, s větší produktivitou, s větší účinností, s vyšším ziskem
 • učiní Vás vítězem díky myšlení, učiní Vás nedosažitelnými, umožní Vám prodat víc, pomůže Vám vybřednout z problémů, vyzrajete nad konkurencí v každém ohledu. Hledejte a uplatňujte princip klíčových řešení kontinuálně a nebude Vám pomoci – stanete se a zůstanete dominantní a vůdčí silou na Vašem trhu, ve Vašem oboru
 • klíčová řešení Vás činí tím, kdo přináší vyšší hodnotu a užitek lidem – a Vaši klienti i zaměstnanci to rozpoznají
 • klíčová řešení Vás nutí, abyste se stal podnikatelem, manažerem, který neustále hledá etickým způsobem příležitosti, dívá se na vše kolem sebe (uvnitř i vně svého byznysu) se zaměřením na otázku:

asistentka

„KDE JE V TOMTO VELKÁ, PŘEHLÍŽENÁ/NEVYUŽITÁ PŘÍLEŽITOST?“

HLEDEJTE:

 • NOVÉ
 • ODLIŠNÉ
 • LEPŠÍ
 • NEOBVYKLÉ
  cesty, jak dosáhnout cíle či řešení.


KDE OSTATNÍ VIDÍ PŘEKÁŽKY, LIMITY A HRANICE, VY SE NAUČTE HLEDAT PŘÍLEŽITOSTI!!!
STAŇTE SE HLEDAČI PŘÍLEŽITOSTÍ.

ABYSTE NAŠLI POTENCIÁL PRO MULTIPLIKACI TOHO, CO MÁTE, PTEJTE SE ZÁKLADNÍ OTÁZKY:

 1. JAK JINÍ LIDÉ Z JINÝCH OBORŮ PROVOZUJÍ FIRMY?
 2. JAK JINÍ LIDÉ DĚLAJÍ/VYMÝŠLEJÍ/VYVÍJÍ VĚCI?
 3. JAK JINÉ FIRMY PRODÁVAJÍ SVÉ PRODUKTY/SLUŽBY?
 4. JAK JINÉ FIRMY DORUČUJÍ SVÉ PRODUKTY/SLUŽBY?
 5. JAK JINÉ FIRMY/LIDÉ SERVÍRUJÍ PRODUKTY/SLUŽBY?
 6. JAK JINÉ FIRMY Z JINÝCH OBORŮ KONKURUJÍ SVÝM KONKURENTŮM?
 7. JAKÉ MAJÍ JEDINEČNÉ PRODEJNÍ POSTAVENÍ JINÉ FIRMY Z JINÝCH OBORŮ?

Zůstaňte ve spojení

Pokud máte nějaký dotaz, chcete si popovídat,      

dát si se mnou šálek dobré kávy,

tak se neváhejte na mne obrátit.

Rád se Vám budu věnovat.

                          button-kontaktujte-mne                                button-facebook linkedin 

 

 Copyright © 2018 - 2019 / Všechna práva vyhrazena                                                       Ochrana osobních údajů                                                  Prodej firem