fbpx

nove logo2

V podniku vládne rivalita mezi odděleními... Jednotlivá oddělení v podniku nejsou soupeři, ale partneři, kteří mají společným úsilím dosahovat cílů. Je povinností manažera, aby udělal vše, co je v jeho silách pro podporu spolupráce jednotlivých oddělení. V praxi jsme však svědky často toho, že manažer pro vzájemnou spolupráci a podporu komunikace jednotlivých oddělení mnoho nedělá. To je velká chyba.


 Pokračujte na další chyby manažerů: 

  1. DOMNĚNKA, ŽE NÁZEV POZICE / AUTORITA JE ŘÍZENÍ SAMO
  2. CHYBA NEUČIT SE OD SVÝCH ZAMĚSTNANCŮ / PODŘÍZENÝCH
  3. KLAMNÝ NÁZOR, ŽE VELIKOST PODNIKU JE DŮLEŽITĚJŠÍ NEŽ JEHO VÝSLEDKY
  4. SPOLÉHÁM SE NA DOMĚNKY, NE NA FAKTA
  5. POCHYBNOST NAD VLASTNÍ POZICÍ ŘEDITELE
  6. MYLNÁ DOMNĚNKA, ŽE NÍZKÉ MZDY PŘINESOU ÚSPORY
  7. ZÁKLADNÍ CHYBA POŘIZOVAT NOVÝ MAJETEK, KDYŽ...

Zůstaňte ve spojení

Pokud máte nějaký dotaz, chcete si popovídat,      

dát si se mnou šálek dobré kávy,

tak se neváhejte na mne obrátit.

Rád se Vám budu věnovat.

                          button-kontaktujte-mne                                button-facebook linkedin 

 

 Copyright © 2018 - 2019 / Všechna práva vyhrazena                                                       Ochrana osobních údajů                                                  Prodej firem