fbpx

nove logo2

Co jsou to pevné body?
Definujte lidem žádoucí výsledky (produkt), nikoliv metody (činnosti, jak něčeho dosáhnout). Tím vymezíte, co se má udělat a dokdy. Samozřejmě při součastném respektování všech zákonů, předpisů a směrnic a při respektování etických a morálních hodnot.

mylníky
Dále lidem definujte směrnice – specifikace parametrů (principů, technik) tvořících rámec, ve kterém má být výsledků dosaženo. Potom dejte lidem k dispozici zdroje – lidské (spolupracovníky), finanční (rozpočet), technické (např. notebook, auto) či organizační prostředky (organizační řád), které jsou k dispozici pro dosažení žádoucích výsledků.
Nakonec stanovte odpovědnost - stanovení kritérií a termínu pro hodnocení (přičemž v daném termínu se člověk hodnotí sám) a nakonec definujte následky – specifikace důsledků hodnocení, ať už kladné (odměna, prémie, plat, výhody…) či záporné (stržení ze mzdy, opuštění našeho týmu apod.)

Zůstaňte ve spojení

Pokud máte nějaký dotaz, chcete si popovídat,      

dát si se mnou šálek dobré kávy,

tak se neváhejte na mne obrátit.

Rád se Vám budu věnovat.

                          button-kontaktujte-mne                                button-facebook linkedin 

 

 Copyright © 2018 - 2019 / Všechna práva vyhrazena                                                       Ochrana osobních údajů                                                  Prodej firem