nove logo2

bez terminu

logo sezako final

Naše spolupráce s panem Jemelkou začala na podzim roku 2012. Po osobní schzce a na základě dostupných referencí jsme se rozhodli, že to bude právě firma pana Jemelky, která nám pomůže společně změnit fungování naší firmy. Hlavním důvodem spolupráce byla nutnost celkové proměny firmy, a to jak z pohledu fungování vedení, tak i celkové organizace společnosti. Naším cílem bylo rovněž změnit myšlení zaměstnanců a vytvořit fungující management a obchodní oddělení. Po úvodním jednání jsme se s panem Jemelkou domluvili na celkové revitalilzaci firmy.

I když se v začátcích objevily drobné neshody a určité třecí plochy, po počátečním hledání společné cesty jsme nakonec došli ke vzájemné shodě a určili si společné cíle a priority při nutných změnách firmy. Ing. Jemelka nastavil jasné kroky, dle kterých jsme dále postupovali. Během prvních měsíců vzájemné spolupráce se ukázalo, v jak hluboké krizi naše společnost je a co se musí změnit, včetně odchodu či přesunu vedoucích pracovníků na jiné pozice.

Zavedlil jsme plánované firemní porady, finanční plánování, natavili jsme pracovní a provozní řád a jasné popisy pracovních míst, proběhla celková změna organizační struktury společnosti. Veliký důraz byl kladen i na vyšší efektivitu obchodního oddělení ve smyslu zlepšení výsledků a důslednosti plnění vytyčených úkolů jednotlivých zaměstnanců.

Právě zde se ukázal smysl práce pana Jemelky - jeho koučink odstartoval všechny potřebné změny a začal řešit problémy ve firmě. Po půl roce společné intenzivní a velmi tvrdé práce jsou výsledky patrné už nyní, i když jsme si vědomi toho, že naše firma má před sebou ještě poměrně dlouhou a náročnou cestu.

V dnešní době není podstatná velikost firmy, nebo její viditelnost či prosperita na trhu, i když se jedná o důležité faktory, ale podstatou jakékoliv firmy v oboru služeb je stále rozvíjet kvalitu těchto služeb, kde výsledkem je spokojený zákazník. Dle našeho názoru je tuto kvalitu služeb každá zkušená firma schopna rozvíjet pouze v případě, pokud se nebrání novým názorům a zkušenostem jiných lidí, které například přinesla do naší firmy práce pana Jemelky.

"Proto Vám za naši firmu mohu s klidným svědomím doporučit práci pana Jemelky, která povede v konečném efektu ke kvalitě služeb a tím i k růstu vašeho zisku."

Jan Švrček a Michal Václavík 
jednatel a provozní ředitel

ORIGINÁL REFERENCE KE STAŽENÍ ZDE

Zůstaňte ve spojení

Pokud máte nějaký dotaz, chcete si popovídat,      

dát si se mnou šálek dobré kávy,

tak se neváhejte na mne obrátit.

Rád se Vám budu věnovat.

                          button-kontaktujte-mne                                button-facebook linkedin 

 

 Copyright © 2018 - 2019 / Všechna práva vyhrazena                                                       Ochrana osobních údajů