nove logo2

bez terminu

„S panem Jiřím Jemelkou jsem spolupracovala na projektu inovace systému prodeje otevřených seminářů v březnu t.r. Cílem našich konzultací bylo navrhnout změnu stávajícího systému na základě zadaných požadavků, včetně posouzení efektivnosti, náročnosti na lidské a finanční zdroje a zpracování plánu implementace.

Celý průběh i výsledky dosavadní spolupráce hodnotím velmi pozitivně. Cíle daného projektu byly v dohodnuté době plně dosaženy, a to v kvalitě, která předčila má očekávání. Přístup pana Jemelky je na vysoké profesionální úrovni a zároveň velmi lidský. Díky vynikajícím komunikačním dovednostem si dokáže velmi rychle najít cestu ke svému partnerovi při jednání. Dle mého názoru má hlavu i srdce obchodníka se silnou orientací na výsledky. Při konzultacích jsem především ocenila přístup pana Jemelky k řešení problémů, schopnost rychle a věcně proniknout do problému se všemi podstatnými souvislostmi a vazbami, pojmenovat kritické faktory a podněcovat k řešení. Nedocenitelná je při tom vyzařovaná pozitivní energie, kterou pan Jiří Jemelka disponuje. Ráda bych tímto vyjádřila panu Jemelkovi poděkování za dosavadní spolupráci. Bude mi ctí a potěšením spolupracovat na dalších projektech.“

Mirka D., managing partner

Zůstaňte ve spojení

Pokud máte nějaký dotaz, chcete si popovídat,      

dát si se mnou šálek dobré kávy,

tak se neváhejte na mne obrátit.

Rád se Vám budu věnovat.

                          button-kontaktujte-mne                                button-facebook linkedin 

 

 Copyright © 2018 - 2019 / Všechna práva vyhrazena                                                       Ochrana osobních údajů