fbpx

nove logo2


POSTAVÍME VAŠI FIRMU NA NOHY

Naším společným cílem bude zkvalitnit služby vaší nabídky, dostat firmu do plusových položek a mít u zákazníků dobré jméno. Dvěma slovy - efektivní firma. Vše s ohledem na čas pro rodinu. Co vše pro vás mohu udělat: služby.

 

Specializuji se na malé a střední firmy, jejichž počet zaměstnanců je v rozmezí 10 - 300 lidí a obrat v rozmezí min. 10mil. Kč – max. 500mil. Kč.

 

Přijde Vám to zajímavé?

Pokud ano, jistě si kladete otázku: MŮŽE BÝT TOTO PORADENSTVÍ PROSPĚŠNÉ I VÁM? DOMLUVTE SI SE MNOU NEZÁVAZNOU, 15 MINUT TRVAJÍCÍ SCHŮZKU (každá další minuta bude vaše rozhodnutí) NA TEL.Č 603 995 052 NEBO NA jiri.jemelka@btci.cz A ZJISTĚTE VÍC. Na schůzce vám také předložím konkrétní výsledky z poradenství a služeb, které btci.cz poskytuje klientům.

 

 

BOJÍTE SE RIZIKA? NABÍZÍM VÁM JEDINEČNOU VÝHODU:

  1. „ochutnávka“ poradenství zdarma
  2. měsíční spolupráce, během které si ověříte kvalitu služeb
  3. platba za mé služby probíhá ex-post
  • Domluvte si se mnou schůzku, na které vám předložím, kterým klientům jsem již pomohl projektem revitalizace zaměřeným na zvýšení tržeb a zefektivnění řízení firmy. Na společném setkání se pobavíme o vás, o vaší firmě a o tom, jak mohu být užitečný vám. Jako odměnu za váš čas vám zdarma věnuji několik účinných postupů a opatření, kterými můžete velmi rychle zvýšit tržby ve vaší firmě.
  • Když začínám projekt s novým klientem, poskytuji mu bezkonkurenční nabídku – buď si v rámci 1. měsíce spolupráce ověří na výsledcích přínos poradenství pro jeho firmu (a teprve tehdy zaplatí za konzultace) nebo se rozhodne nepokračovat ve spolupráci a pak má tento 1. měsíc spolupráce zdarma.
  • Platba „ex-post“ znamená, že klient platí po celou dobu spolupráce zpětně, ne dopředu. Není nijak vázán k platbě za poradenství. Většina konkurenčních firem chce (a-priory) nejdříve zaplatit za své poradenské služby, případně si jasně stanoví částku, která má být po službě zaplacena. Potom teprve poradenství poskytne. Nabízím vám opačný postup – definujte cíl spolupráce, zhodnoťte výsledky a teprve potom se rozhodněte, zda uhradíte fakturu.

Revitalizace versus restrukturalizace podniku

Vzhledem k tomu, že mnoho klientů a lidí obecně nemá zcela jasno ve významu základních pojmů, v krátkosti vám je vysvětlíme. Jedná se zároveň o klíčové služby naší společnosti,, tzn. revitalizace firmy, ozdravení firmy, rozvoj firmy, restrukturalizace firmy.

Revitalizace firmy

Proces "revitalizace firmy" zahrnuje drobné „opravy“ firmy, které nemají zásadní vliv na základní zaměření podniku či na jeho běžný chod. V rámci revitalizace rozlišujeme dva pojmy:

Ozdravení firmy

  • práce na firmě, která nemá zásadní funkční problémy, ale na druhé straně kvůli drobným, avšak podstatným nedostatkům nedosahuje plného potenciálu svých možných výsledků. Symptomy toho, že firma potřebuje ozdravení jsou zcela běžné: přetížení majitele či manažerů, stres, nedostatek důvěry uvnitř firmy, nízká otevřenost managementu vůči zaměstnancům, atmosféra strachu, častá a vysoká fluktuace zaměstnanců, dočasně zhoršené cash-flow firmy, které však nemá existenční charakter. Z toho vyplývá dlouhá doba splatnosti faktur od odběratelů či vůči dodavatelům, nízká míra organizace práce, zaměstnanci přesně nevědí, co mají dělat, špatná koordinace všech činností uvnitř firmy, časté zmatky uvnitř firmy, reklamace od zákazníků, atmosféra napětí atd. S takovými situacemi máme bohaté zkušenosti s velmi překvapivými výsledky.

Rozvoj firmy 

  • práce na firmě, jež se rozvíjí zdravě a prosperuje, ale jejíž majitel zároveň chce další a viditelnější posun k ještě lepším výsledkům. Tato oblast práce na vaší dobře fungující firmě zahrnuje naši maximálně kreativní a soustředěnou práci, neboť musíme najít další nová a funkční řešení, která přinesou vaší firmě nová odbytiště a zákazníky, nové způsoby oslovení cílových skupin, nové způsoby reklamy a propagace, zefektivnění výroby a celkového chodu a organizace firmy, další motivaci vašich lidí atd. Také v této oblasti máme dostatek zkušeností.

 

Restrukturalizace podniku

RESTRUKTURALIZACE PODNIKU 

  • jedná se o závažnou situaci v životě firmy, která se nachází v celkové krizi. Ta se projevuje nejen na ekonomických výsledcích či na výrazně zhoršeném cash-flow firmy mající existenční rozměr, ale zřetelné jsou také doprovázející efekty takovéto situace: útlum odbytu a ztráta zákazníků, výrazně snížená solventnost podniku, neschopnost nejen krátkodobě, ale také dlouhodobě dostát svým závazkům, velmi těžká atmosféra strachu a nedůvěry ve firmě, komunikační bloky uvnitř i vně firmy atd. Součástí restrukturalizace firmy jsou již závažné a podstatné zásahy nejen do řízení firmy (finančního, prodejního, personálního, výrobního řízení), ale také často velmi bolestná opatření, ať už se to týká nezbytných řezů ve výše uvedených oblastech či celkové změny výrobního či obchodního zaměření firmy. Tyto nesnadné situace se často a běžně řeší formou krizového managementu neboli krizového řízení firmy.

Pro každou z těchto oblastí: revitalizace firmy, ozdravení firmy, či restrukturalizace podniku máme pro klienty připravené řešení.

 

Máme zkušenosti z oblasti revitalizace malých a středních podniků a tyto zkušenosti předáváme dál podnikatelům a manažerům v naprosto jedinečném kurzu na trhu o tom, jak revitalizovat svou firmu, ať už chcete vaši firmu rozvíjet nebo ozdravit. Více informací najdete na stránce JAK ZVYŠOVAT VÝKON SVÉ FIRMY.

V letech 2009 - 2010 probíhali mimo jiné tyto projekty revitalizace podniků:

Revitalizace firmy I.E.T. Reality s.r.o
Revitalizace firmy METRUM s.r.o
Revitalizace firmy MFP paper s.r.o.
Revitalizace firmy HPS Lounky s.r.o.
Revitalizace firmy Malý Génius s.r.o.
Revitalizace firmy Andraia spol. s r.o.
Revitalizace firmy PeMaP s.r.o.
Analýza firmy Aston Central s.r.o.
Analýza firmy Budexport Praha a.s.
Analýza firmy Famos spol. s r.o.
Analýza firmy P.O.R.
Analýza firmy F&S Magnet s.r.o.

Reference

Zůstaňte ve spojení

Pokud máte nějaký dotaz, chcete si popovídat,      

dát si se mnou šálek dobré kávy,

tak se neváhejte na mne obrátit.

Rád se Vám budu věnovat.

                          button-kontaktujte-mne                                button-facebook linkedin 

 

 Copyright © 2018 - 2019 / Všechna práva vyhrazena                                                       Ochrana osobních údajů                                                  Prodej firem