nove logo2

bez terminu

Jak uvnitř, tak vně – platí stále

Dnes mám jednu úvahu: „Žijeme takový život, jaký si vytváříme - svou aktivní prací, tvořením duševním i fyzickým.“

Vidím to na sobě - zejména v oblasti duševní. Když nežiji v klidu vnitřní život, ani to, co se mi děje v každodenních situacích, nemá nic společného s klidem. Když se na lidi neusmívám, ani na mě se nikdo neusmívá.

Když se o lidi a život nezajímám, ani o mě se nikdo nezajímá. Když jsem uzavřený do sebe (zaměřený na sebe), najednou mám pocit, že nemám žádného blízkého člověka. Když jdu na schůzku s myšlenkou na vlastní úspěch (myslím na sebe), klient jako by vůbec nevnímal, co mu říkám a "zpívá si pouze tu svou písničku“ (myslí na sebe). Žijeme život, který si vytváříme místo- i takovými nuancemi jako je vnitřní duševní rozpoložení. Toto vnitřní duševní rozpoložení druhá strana, se kterou jednám, rozpozná i díky mé neverbální komunikaci. Když se usmívám na lidi, najednou vidím, že často potkávám usměvavé lidi. Lidi, kteří mají dobrou povahu i náladu. Když dokážu dát lidem prostor, aby se mohli o čemkoli jakýmkoliv způsobem vyjádřit (nechám jim prostor být sebou samými) a dokážu je vyslechnout, dřív nebo později vidím jedno. Lidé mi dávají prostor, abych hovořil. A chtějí mě vyslechnout. Když jdu na schůzku s čistou, upřímnou touhou pomoci člověku, „náhodou“ se setkám s někým, kdo má zájem o naše služby. Když jsem uvnitř sebe klidný, většina každodenních situací je harmonická, plynulá a končí konstruktivně. A naopak. Když mám uvnitř sebe pocit, jako bych byl vnitřně „rozervaný“, vypadá tomu přímo úměrně i to, s čím se setkávám v každodenních situacích – nepříjemné události, nepříjemní lidé. Žijeme takový život, jaký si vytváříme. Náš život je zrcadlem vnitřního života a duševního rozpoložení. Kdo tomuto chce rozumět, ať to vyzkouší sám.

Zkus si meditaci / modlitbu, každý den – ať už ráno či večer (nebo ráno i večer), na 10 – 20 minut. Buď vytrvalý a trpělivý 10, 14 dní. Sleduj, co se „děje“ v každodenních situacích, do kterých se dostáváš. Vnímej, co se děje, co prožíváš, jaké tento „pokus“ přináší výsledky. Po 14ti dnech se zeptej: "Liší se nějak můj každodenní život od toho, který jsem prožíval před 14-ti dny?" Vsadil bych se, že ano.

Zůstaňte ve spojení

Pokud máte nějaký dotaz, chcete si popovídat,      

dát si se mnou šálek dobré kávy,

tak se neváhejte na mne obrátit.

Rád se Vám budu věnovat.

                          button-kontaktujte-mne                                button-facebook linkedin 

 

 Copyright © 2018 / Všechna práva vyhrazena                                                       Ochrana osobních údajů