nove logo2

bez terminu

Manažerské vzdělání zkušenostmi

Právě jste na stránce, která je věnována hlavně vedení firmy, jejim problémům apod. Díky tomu, že jsem v managementu řady firem (viz Bio), tak mám možnost nasbírat řadu zkušeností. Rád bych se s vámi takto podělil alespoň o některé z nich. Pokud vás něco zaujalo a chcete vědět více, neváhejte mi napsat.

ZEPTAT SE

Klasický tragikomický román českých podniků: Zahálka a trest

Češi podle posledních průzkumů v práci prolelkují v průměru 52 minut. Mnoho z nás se nad takovou informací ani nepozastaví – jen nám potvrdí sebemrskačský názor nás Čechů na Čechy: šikovní, ale co jen trochu jde, to se snaží tzv. zfixlovat a v práci se nepředřou. Nechci s touto škatulkou polemizovat, ale co mohu jednoznačně říct je, co většinu za zahálkou v zaměstnání stojí: nekompetentní management.

Pokračovat ve čtení

KLÍČEM K POSTUPU JE TO, ŽE SE NEUSTÁLE NA NĚCO PTÁŠ

Základem řešení neřešitelných problémů nejen v managementu je fakt, že se člověk nestylizuje do pozice „efektu“, ale naopak, neustále se „proaktivně“ snaží najít odpověď jak to udělat. Nejlepší „přátelé“ úspěšného manažera jsou otázky začínající slovy: PROČ, JAK, KDY, KDO, KDE atd.

Pokračovat ve čtení

MĚJ UPŘÍMNOU TOUHU BÝT LEPŠÍ

 

Vidím velký problém u mnoha současných vedoucích pracovníků. Potýkají se s něčím, co nazývám „zahnízdění“. Dostanou se zkrátka na nějakou manažerskou pozici a na ní se zahnízdí, spokojí se se stávajícím status quo, konformně se spokojí s tím, že mají určitou pozici, „zaběhlý život“. Nemají ochotu dále růst, většinou už jen „přešlapují“.

Pokračovat ve čtení

Hledej, co je pro lidi užitečné, a dělej to…

Když jsem coby mladý manažer začínal na svých prvních vedoucích pozicích, vždy mě zajímalo, co ode mne můj šéf očekává. Nejen při nástupu do práce, ale posléze velmi pravidelně jsem své nadřízené bombardoval žádostmi o zpětnou vazbu. Alespoň jednou za měsíc jsem šel za svým vedoucím a ptal jsem se ho, jaké priority ode mne na nejbližší měsíc očekává, co si myslí, že bych měl změnit v chování, v práci, apod.

Pokračovat ve čtení

Virtuální manažerské poradenství

  • Umění moudře naslouchat
    Umění moudře naslouchat je klíčem k úspěchu, protože tak poznáš moudrost i pošetilost a začneš mezi nimi rozlišovat.

  • Učení se od druhých a důsledky pozorování
    Uč se od ostatních – když budeš pozorně sledovat chyby druhých, můžeš se jich později sám vyvarovat. Můžeš taky začít pozorovat, kdo je šťastný a proč. Procvičuj se v pozorování a sledování lidí kdekoliv… poslouchej, co říkají a dívej se, jak žijí. Udělej si z toho úsudek.

    Pokračovat ve čtení

Modlitba

Značný podíl na úspěchu má modlitba a společné modlitby zvláště – J. C. Penny vybudoval jednu z největších maloobchodních společností, která byla založena přímo na principech bratrství a víře v Boha. Dalším, kdo svůj obchod založil na křesťanských zásadách uplatňovaných jak ve vztazích k zákazníkům, tak k zaměstnancům, byl Sam Walton, zakladatel obchodního řetězce Wal-Mart.

Pokračovat ve čtení

Zůstaňte ve spojení

Pokud máte nějaký dotaz, chcete si popovídat,      

dát si se mnou šálek dobré kávy,

tak se neváhejte na mne obrátit.

Rád se Vám budu věnovat.

                          button-kontaktujte-mne                                button-facebook linkedin 

 

 Copyright © 2018 / Všechna práva vyhrazena                                                       Ochrana osobních údajů