nove logo2

bez terminu

Vyhledat:
Vyhledat pouze:
Nalezeno celkem 48 výsledků.

Virtuální manažerské poradenství

Umění moudře naslouchat Umění moudře naslouchat je klíčem k úspěchu, protože tak poznáš moudrost i pošetilost a začneš mezi nimi rozlišovat. Učení se od druhých a důsledky pozorování Uč se od ...

Modlitba

Značný podíl na úspěchu má modlitba a společné modlitby zvláště – J. C. Penny vybudoval jednu z největších maloobchodních společností, která byla založena přímo na principech bratrství a víře v Boha. Dalším, ...

Zákony života

Odhaluj zákony života. Zákonem života je pravdomluvnost - slovo zavazuje. Zákonem života je spolehlivost - pokud řeknete, že určitý výrobek bude připraven v úterý odpoledne, bude připraven v úterý odpoledne. ...

Skromnost

Člověk vedený v dětství ke skromnosti vděčí své rodině za větší dědictví než ten, komu rodina zanechala velký majetek. I bez tohoto „dědictví“ si lze skromnost osvojit. Je těžké snížit svůj standard, pokud ...

Učení má ohromný význam a to po celý život

Učení má ohromný význam a to po celý život. Mnozí z nás se však přestávají učit úderem konce povinné školní docházky. V té chvíli však ten opravdový proces učení teprve začíná, stejně jako v případě předškolního ...

Co je důležité, když začneme pracovat?

Jakmile začneme pracovat, měly by se knihy stát ještě důležitějšími, než když jsme byli na škole, ale kolik lidí doprovází své pracovní zkušenosti konfrontací s různými pohledy odborníků, praktiků, poradců ...

Zvítězte na trhu tzv. PŘEUČENÍM konkurence

Razím zásadu: každý den se nauč něčemu novému. Kladu velký důraz na učení, pravidelné vzdělávání a rozvoj pracovníků. Pokud probíhá např. pravidelné měsíční školení obchodních dovedností prodejců, pak ...

Manažerské poradenství

Když je něco "in", znamená to, že to "frčí" a to zase znamená jednoduchý důsledek pro obchod - tady nejspíš budou točit peníze. V případě manažerského poradenství peníze ne malé. Než se tedy rozhodnete ...

O podnikání jinak...

Náš PODNIK je škola, události/zaměstnanci/obchodní partneři jsou učitelé, úspěch je maturita, a konečný charakter je diplom, který člověk dostává od Boha.

Kde je skutečné bohatství

Skutečná síla a bohatství by měla být v nás; ne v našich obydlích, postavení, či ve vnějších úspěších, ale jen a jen v naší podstatě.

Kdo má poslední slovo

Někdy je děsivé sledovat úspěch, jak přichzí dokonce i k psancům, tak hladce… Ale věřím, že je stejně nakonec nutné spoléhat se na charakter, protože je stejně tak mocnou silou ve světovém konfliktu, ...

Aktivní tvorba charakteru

Charakter a odvahu nevybudujeme zbavením člověka jeho iniciativy a nezávislosti. Člověk se nestává lepší tím, že „pouze“ nekoná zlo ani tím, když se vyhýbá náročným úkolům. Je třeba konat dobro a ...

Peníze

Jak člověk zachází s penězi, to je rozhodující při zkoušce jeho povahy – jak je dokáže vydělat, a jak utratit.

Ovládání sebe sama

Řada lidí má tu ctižádost dosáhnout úspěchu, dokonce má i určité nadání pro tu kterou práci. A přesto se jim nedaří. Proč? Snad pro tu jejich představu, že jakmile ovládají svou práci, není už ...

Úsilí

Přišel jsem na to, že těmi muži a ženami, kteří dosáhli vrcholu, byli právě ti, kteří svou práci dělali s veškerou energií, nadšením a úsilím.  

Síla odhodlání

Zkušenost potvrzuje, že úspěch nezáleží tolik na schopnostech, ale na odhodlání člověka. Vítězem je ten, kdo dává do své práce sebe sama, své tělo i duši.

Nadšení

V každém člověku se probouzí nadšení. V někom na třicet minut, v jiném na třicet dní, ale úspěchu dosáhne ten, komu nadšení vydrží po třicet let.  

Buďte štědří

Nezapomeň na šetrnost. Buď šetrný i v dobách neúspěchu i úspěchu, kdy není obav ze žádných ran.

Úkol

Nikdy nepřipusť, aby se někdo či něco postavilo mezi tebe a tvůj úkol.   Nikdy nedovol, aby ti byla odepřena ta jedinečná příležitost čerpat sílu z období neúspěchu. Sebedůvěra je otázkou umu a úspěch ...

Zůstaňte ve spojení

Pokud máte nějaký dotaz, chcete si popovídat,      

dát si se mnou šálek dobré kávy,

tak se neváhejte na mne obrátit.

Rád se Vám budu věnovat.

                          button-kontaktujte-mne                                button-facebook linkedin 

 

 Copyright © 2018 / Všechna práva vyhrazena                                                       Ochrana osobních údajů